Totalt antall sidevisninger

søndag 26. juli 2015

John Stott - en av de mest markante skikkelsene i den evangelikale bevegelsen

Til lyden av Händels Messias sovnet John Stott stille inn 90 år gammel, 27. juni 2011. I dag er det hans minnedag.

Han var en av de mest markante skikkelsene den evangelikale bevegelsen har fostret. Som arkitekten bak Lausanne-erklæringen i 1974, hjalp han evangeliske kirker og bevegelser til å gjøre et veivalg hvor misjon og evangelisering ble satt øverst på prioriteringslisten, noe som skulle føre til at tusener på tusener fikk høre evangeliet.

I hele sitt vesen var John Stott en evangelist. Hans store pasjon og glede var å forkynne Guds ord. Så fikk han da også skryt fra selveste BBC for sin 'evne til å forklare kompliserte teologiske emner slik at vanlige folk kunne forstå det'. Magasinet Time rangerte ham i 2005 blant de 100 mest innflytelsesrike personene i verden.

Han var en typisk brite. Hans fulle navn var John Robert Walmsley Stott. Vokst opp i London. Født i 1921. Hans var var overlege ved sykehuset i Harley Street, og agnostiker. Hans mor var lutheraner. Hun tok med barna til den anglikanske All Souls kirken i Langham Place, like i nærheten av der de bodde. Senere skulle han selv bli prest i denne kirken, og her skulle hans gave som forkynner virkelig komme til sin rett.

John Stott var bare 17 år gammel da han kom til en levende tro på Herren Jesus. Det skjedde mens han studerte ved Rugby School. Da hørte han presten Eric Nash tale over emnet: 'Hva skal vi da gjøre med Jesus, han som kalles Kristus'. 17 åringen ble djupt grepet. Det avgjørende punktet for John Stott, var sa Eric Nash, siterte Åp 3,20: 'Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg'. Etter å ha hørt dette verset overga John Stott sitt liv til Gud.

Om dette møtet har han selv sagt følgende:

'Jeg hadde trodd på Jesus hele mitt liv. Men det var på en intellektuell måte. Han var på den andre siden av døren... Jeg var døpt, konfirmert, jeg gikk i kirken, leste min Bibel, hadde høye idealer, men jeg holdt Kristus på armlengdes avstand, holdt ham utenfor... Nå åpnet jeg døren for ham... Når jeg nå ser tilbake på dette som skjedde for over 50 år siden, så ser jeg at dette enkle steget jeg tok endret hele mitt liv...'

En stund etter dette begynte John Stott å studere teologi og ble ordinert til prest i Den anglikanske kirke.

Hele livet skulle han hevde Skriftens absolutte autoritet. Likevel tok han et oppgjør med en snever fundamentalistisk måte å forholde seg til Bibelen på og innførte en sakramentalistisk og liturgisk bevissthet blant evangelikale kristne.

To sider må nevnes når det gjelder John Stott: han var en ikke ubetydelig ornitolog. Han elsket å ta med seg kikkerten ut i det fri for å kikke på fugler, og skrev også bøker om dem. Og han valgte å forbli enslig livet ut. Å leve sølibatært var for ham et livskall.

Ved John Stotts død sa Billy Graham blant annet:

'Den evangelikale verden har mistet en av sine største talsmenn, og jeg har mistet en av mine nærmeste personlige venner og rådgivere. Jeg ser fram til å se ham igjen når jeg kommer til himmelen'.

Mens nære venner leste fra Bibelen og til tonene av Händels Messias sovnet John Stott stille inn. Da hadde han vært utilpass noen dager. Han døde av alderdom.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar