Totalt antall sidevisninger

søndag 2. august 2015

Gudsmoderfasten

Ved den mjuke augustmånedens begynnelse innledes Gudsmodersfasten. Det skjedde i går, på lørdag 1.august og varer i 14 dager, frem til kirkeårets største Mariafest: Guds mors innsovning den 15.august.

Disse 14 dagene inviteres vi til å vandre sammen med Maria. Det er nok ganske fremmedartet for en protestant. Mange møter Maria med alle piggene ute. Men tro om vi ikke har noe å lære av henne?

Jeg er en Jesustroende. Jeg tror ikke på Maria i den betydning mine katolske, ortodokse og koptiske venner, gjør. Jeg tror ikke på utenombibelske Mariadogmer. Men jeg tror med Maria.

I stua vår har vi noen vakre Maria-ikoner. Vi har fått dem i gave. De har alle det til felles at de fremstiller Maria som peker på Jesus. Og det er slik hun også fremstår i evangeliene.

For noen år siden hadde jeg det jeg kalte 'mitt Maria-år'. Jeg ser tilbake på det med stor glede. Da lot jeg de få tekstene vi har om henne i vår Bibel tale til meg. Jeg vandret sammen med henne fra vuggen til graven. Det var svært berikende. Jeg hadde det ikke travelt. Et helt år hadde vi sammen, og jeg levde med i tekstene og forsøkte å sette meg inn i den tiden hun levde, og de situasjonene hun sto midt oppe i. Hennes liv var slett ikke enkelt.

Tenk å bli med barn utenfor ekteskap. På den tiden. Og forsøke å fortelle venner og  slektninger at 'Den Hellige Ånd hadde overskygget henne'. Hvor mange trodde på den historien! Jeg så henne for meg i fattige Nasaret, under Jesu barndom og når Han trådde fram med sitt budskap og med sine undergjerninger. Jeg så henne for meg i bryllupet i Kana i Galilea, og ikke minst under Jesu lidelse, død og oppstandelse. Og jeg så henne for meg på Øvresalen.

Om du ikke var vandret med Maria på denne måten anbefaler jeg det på det aller varmeste. Om ikke et helt år, som jeg gjorde, hvorfor ikke nå de nærmeste 14 dagene?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar