Totalt antall sidevisninger

onsdag 7. november 2012

Frisernes apostel

I dag feirer vi minnet om frisernes apostel, Hl.Willibrord.

Willibrord (658-739) var født i kongeriket Northumbria. Han fikk sin utdannelse i klosteret i Ripon, under ledelse av Hl.Wilfrid, og ble benediktinermunk.

I år 678 - da han var 20 år gammel - reiste han til Irland, og tilbrakte 12 år i klosteret Rathmelsigni (Clonmelsh), som da ble ledet av Hl.Egbert av Iona. Der ble han ordinert som prest i år 688.

For Hl.Willibrord var Irland uimotståelig. For ham var den 'de helliges øy'. Men han fikk ikke være der så lenge. To år etter at han ble ordinert, i år 690, sendte Hl.Egbert ham til Friesland, som misjonær. Friesland er i dag en del av Nederland. Willibroad gjorde som han fikk pålegg om, og Pepin av Herstahl, som nylig hadde erobret Friesland, gav ham sin beskyttelse. I år 692 reiste Willibrord til Rom hvor han fikk pave Sergius I's velsignelse til å drive misjon i Friesland. Willibroad returnerte til Rom i år 695, hvor han ble ordinert til Biskop av friserne av pave Sergius III. Det skjedde den 21. november 695 i Hl.Cecilias kirke.

Kloster i Utrecht
På veien hjemover grunnla han et kloster i Utrecht, og en kirke til Forløserens ære. Bispesetet i daværende Trajectum (nå Utrecht), skulle bli et senter for kristen kultur.

I mer enn 40 år drev han sitt misjonsarbeid blant friserene, og mange av dem kom til tro. Han er kjent for sin barmhjertighet og glede, og for sin trofaste forkynnelse.

1 kommentar:

  1. St. Willibrord spiller en særlig rolle fordi han er knyttet til Utrecht: Det var jo dette erkesetet som ca. 1700 ble utestengt fra Romerkirken pga. anklager om jansenisme - og som i sin tur fikk spille en rolle innen den gammelkatolske motbevegelse som ble etablert etter at Vaticanum I hadde erklært paven for ufeilbarlig.

    SvarSlett