Totalt antall sidevisninger

tirsdag 11. februar 2014

Han fikk sangen og musikken i gave fra Gud

Sammen med våre venner i Northumbra Community feirer vi i dag Hellige Caedmon (død 680), og vi gjør det med stor glede!

Caedmon elsket å lytte. Musikk begeistret ham, og andre menneskers historier og sanger bar ham som en hjelpeløs i en liten båt på en stigende bølge. Men han kunne ikke spille, og han sang falskt. Ikke bare det - han klarte ikke å huske et eneste ord. Han kunne ikke engang fortelle en vits, og fortelle den riktig.

Så en kveld hvor alle hadde delt en sang, en historie eller en vits, var som tortur for ham. Himmel og helvete - det er hva det var.

Å høre en sang, lytte til musikk fra harpen - sunget eller spilt etter tur - ingenting kunne være mer vidunderlig. Men når det ble Caedmons tur ble han uvel. Den eneste muligheten var å rømme ut av rommet.

Alt dette fant sted i klosteret i Whitby, under ledelse av den milde abbedisse, Hilda. En gang løp han inn i skuret hvor krøtterne holdt til, og sovnet.

Han begynte å drømme og i drømmen kom en mann til ham og spurte om han ikke kunne synge for ham. Caedmon protesterte, og sa som sant var at han oppholdt seg i skuret med kyrene nettopp fordi han ikke kunne synge. Men mannen oppmuntret ham, og når Caedmon spurte hva han skulle synge om, svarte mannen: Skapelsen! I drømmen sang Caedmon så vakkert at han holdt på å gråte.

Når han våknet var sangen fremdeles hos ham, og han sang den for Gud og for seg selv. Han sang den også for en av de som hadde ansvaret for jorda rundt klosteret, og denne tjeneren fortalte Hilda om sangen. Hun overtalte ham til å synge sangen for alle i klosteret, og så for alle folkene i Whitby og for de på landsbygda omkring.

Nå hadde Caedmon fått et nytt kall, og andre måtte passe på kyrene, slik han hadde gjort. De som kunne lese oversatte Skriften for ham, og hver kveld sang han det han hadde lært i løpet av dagen. Så ble enda en ny sang forberedt, sanger som forklarte Bibelen på folkets eget språk. Og for resten av hans liv talte han om de sannhetene som fylte hans hjerte. Dette var ikke for å begeistre folk, men for å gi næring til deres sjeler.

De kan synes som om han visste når han skulle dø. Når han ble dårlig ba han om å få en seng i den avdelingen av klosterets sykehus hvor de som skulle dø lå. Da dagen kom, talte og vitset han, hjelperen hans og brødrene til midnatt. Da ba Caedmom om å få ta del i nattverden, og i det han skulle til å mottok brød og vin, spurte de som var tilstede om han hadde fred med dem? Han svarte: 'Mitt hjerte har fred, små barn, med alle Guds tjenere'.

I det han mottok brød og vin spurte han brødrene om det var lenge til morgenbønnen. Da de fortalte ham det, sa han: 'Godt, ta oss vente på den timen. Han tegnet seg med korsets tegn, la hodet på puta, sov en liten stund og gikk så over i evigheten. Det hele skjedde i fred og i stillhet.

Gud, vår Far, vis oss hvordan 
vi kan bruke de talentene 
Du har gitt oss,
for å åpenbare Din kjærlighet.
Vis oss de talentene vi ikke
allerede vet at vi har.
Lær oss også hvordan vi kan leve
i fred med alle mennesker
og med Din skapelse,
slik at når vår time kommer
til å tre inn i evigheten,
kan gjøre det lykkelige 
og i fred. Amen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar