Totalt antall sidevisninger

fredag 14. februar 2014

Symbolmettet koptisk kors

Et særtrekk ved den koptiske kirke er dens bruk av lærkorset (bildet).

Det er et symbolmettet kors. For å lage et slikt kors må man ha lær, som igjen kommer fra et dyr som er slaktet. Dette symboliserer Jesu Kristi død og sonoffer

Hver av de fire endene på korset har tre sirkler, som symboliserer Treenigheten: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

Legger man sammen de fire endene får man 12 sirkler, om man tar med toppen på korset, som igjen symboliserer de 12 apostlene.

De fire sirklene i midten av korset står for de fire evangelistene: Matteus, Markus, Lukas og Johannes.

Korset bæres både av biskoper, prester, munker, nonner, diakoner og legfolk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar