Totalt antall sidevisninger

onsdag 19. februar 2014

Bibelen i en munks liv, del 1

Denne artikkelen om betydningen av Bibelen i livene til våre koptiske venner, synes jeg var så interessant at jeg har valgt å oversette den.

Den er skrevet av fader Anthony St Shenouda, som er en koptisk munk knyttet til Hl.Shenoudas kloster i Australia:

I forbindelse med min siste retreat til klostrene i Egypt forrige januar (2010) og de utallige åndelige samtalene med mange av de åndelige veilederne, snakket vi om Bibelen og betydningen av å lese den ofte. Faktum er at Bibelen er så sentral i deres liv at en av de som lever som eneboer sa til meg:

'Den eneste årsaken til at jeg og mange av mine brødre ble munker, var fordi vi skulle ha bedre tid til å lese og trenge djupere inn i Bibelen, siden livet i verden ikke legger til rette for at man skal ha nok tid til å lese og studere Bibelen som man burde'.

I denne artikkelen har jeg oppsummert noen av de teknikker som noen av disse åndelige veilederne har anbefalt for å kunne gjøre djupdykk i Bibelen. Ideene som fremkommer i artikkelen er ikke mine, jeg har simpelthen skrevet ned disse ideene fra disse åndelige veilederne. Det mest grunnleggende og det første man skal ta fatt på er å lese hele Bibelen flere ganger, for å bli kjent med dens innhold. En av disse åndelige veilederne anbefalte å memorere rekkefølgen på navnene på bøkene i Bibelen.

En av de åndelige veilederne anbefalte at Bibelen skulle leses på originalspråket fordi det er vanskelig å forstå Bibelen når du fraviker fra originalen. En munk forbød de unge munkene som lærte seg gresk eller hebraisk om å lese Bibelen på noe annet språk.

Han gav et eksempel for å understreke forskjellen. I Joh 1,14 leser vi dette om Kristus: 'Og Ordet ble menneske, og tok bolig iblant oss'. Slik verset er gjengitt på norsk og på en rekke andre språk så oversettes det greske ordet med 'tok bolig i blant oss', mens det på gresk står bokstavelig 'tabernakelerte'. Et ord som viser oss til Det gamle testamente hvor ordet er benyttet, hvor Gud 'slo opp sitt telt' og bodde blant sitt folk. Dette har avgjørende betydning når vi tolker og forsøker å forstå Skriften uten at vi har en god bakgrunn i det greske språket.

Til min trøst siden jeg ikke kan gresk eller hebraisk gav en annen åndelig veileder det råd at jeg skulle lese ulike bibeloversettelser. Denne metoden er enklere på engelsk fordi det finnes Bibler med ulike oversettelser i en og samme utgave, slik at man kan sammenligne. Han anbefalte forøvrig at man slo opp referansene til hvert vers for å sammenligne parallelle vers.

(Jeg kan føye til dette for egen regning: På norsk er vi så heldige at vi har en flott studieutgave av Det ny testamente som har fått tittelen: INNSIKT. Denne utgaven som bygger på Norsk Bibels oversettelse fører deg fra de norske ordene i Det nye testamente og inn i grunntekstens betydningsnyanser. Over 5500 av grunntekstens ord er forklart og eksemplifisert, og ca 1450 forklarer bibelteksten ytterligere. Anbefales på det varmeste!)

(fortsettes)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar