Totalt antall sidevisninger

fredag 28. februar 2014

John Ongman - bederen, baptisten og misjonsgrunnleggeren

Sammen med våre venner i Ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby, feirer vi i dag minnedagen til John Ongman (bildet), bederen, baptisten og grunnleggeren av Örebro misjonskole og teologiske seminar og Örebromissionen.

Han het opprinnelig Johan Nilsson, og ble født 15.november 1845 i Gisselåsen i Jämtland. Han vokste opp i et kristent hjem. Moren kom fra en slekt med røtter i Norge.

Året 1864 skulle bli et vendepunkt for den da 18 årige John Ongman. Da møtte han sin gode venn, Karl Hansson, som var nyfrelst. Samtalen dem imellom gjorde et sterkt inntrykk på Ongman, som tok imot Jesus som sin personlige Frelser og Herre. Han lot seg så døpe på bekjennelsen av sin tro i Myssjö Baptistförsamling. Dåpen skjedde den 4.mars i en råk i Storsjöens metertykke is!

To år senere begynte han å forkynne Guds ord.Han skulle komme til å bli en av den svenske baptismens forgrunmskikkelser under 1800-tallet.

I 1866 begynte han å forkynne Guds ord på heltid, og 14.mai 1868 reiste han til Amerika for aller første gang. Her studerte han teologi i Chicago. I 1873 ble han kalt til pastor i St.Paul i Minnesota. Her grunnla han også den første svenske baptistmenigheten. Her kom han så i kontakt med mange av datidens mest kjente vekkelsesforkynnere, som Dwight L. Moody og A.B Simpson. I Amerika hentet han også inspirasjon til det internasjonale misjonsarbeidet han skulle ta initiativ til.

I 1889 fikk han kall til å bli pastor for Örebro baptistförsamling. Han begynte sin tjeneste i 1890 og ble der frem til Filadefia-församlingen ble grunnlagt. Her ble han forstander i 1897.

Han stiftet Örebro missionsförening i 1892 og i 1908 grunnla han Örebro Missionsskola, for utdannelse av predikanter og misjonærer.

John Ongman var gift tre ganger. Hans første kone het Kristina Anderson. Hun døde i 1871. Den andre kona het Vilhelmine Eriksson, og hun døde i 1892. Hans tredje kone het Hanna Holmgren.

De som sto rundt John Ongman og kjente ham godt kalt ham for 'et sant bønne-menneske'. Han var ikke så teoretisk eller intellektuelt anlagt, men han vant menneskers respekt gjennom den kjærligheten og omsorgen han viste. Han brant for misjonens sak.

På et område var han også banebrytende i sin samtid: han åpnet døren for kvinnene, som fikk studere på samme vilkår som menn på Örebro Missionsskola.

Når Ongman døde 28.februar 1931, 85 år gammel, hadde det misjonsarbeidet han grunnla med 14 mennesker, spredt seg til fire verdensdeler. I dag fortsetter hans arbeid gjennom Evangeliska Frikyrkan.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar