Totalt antall sidevisninger

fredag 16. mars 2012

En Kristi slave på Patmos

I traktene rundt det berømte stedet Nikea, vokste det opp en gutt, som skulle få et navn som fører til at vi i dag minnes ham på denne dagen: Christodoulos - med tilnavnet Undergjøreren. Navnet Christodoulos betyr: Kristi slave. Ganske riktig - det var her, ikke så langt fra Konstantinopel, at det første - såkalte økumeniske - kirkemøtet ble holdt i år 325.

Men Christodoulos var et navn han skulle få senere i livet. Hans foreldre, Theodore og Anna, gav ham navnet Johannes. Vi vet ikke når han ble født, men han dør i år 1111.

Ennå mens han var ung følte Christodoulos en sterk lengsel etter Gud, og etter å gi sitt liv til en monastisk kommunitet. Det var da han tok navnet 'Kristi slave'. En tid levde han som munk på fjellet Latra i Bitynia, et sted vi kjenner igjen fra innledningen til apostelen Peter's første brev. Derfra reiser han til Kos, hvor han blir igumen, eller abbed.

I år 1089 henvender Christodoulos seg til keiseren på den tiden, Alexis Comnena, og ber denne om jord på klippeøya Patmos i Egeerhavet, til å bygge et kloster i nærheten av det stedet hvor Johannes i følge tradisjonen fikk sine åpenbaringer. Dette klosteret finnes der den dag i dag.

I år 1110 angriper arabiske sjørøvere Patmos. Munkene må flykte. De klarer å komme seg unna til øya Eubeios. Her dør Christodoulos 16. mars året etter. Navnet Undergjøreren har å gjøre med de tegn og under som fulgte hans tjeneste.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar