Totalt antall sidevisninger

søndag 25. mars 2012

Gudbæreren og Gudfødersken viser oss at krybben og korset hører sammen

Det er litt underlig å sitte hjemme når man så gjerne skulle vært i kirken i dag og feiret Maria bebudelsesdag, men etter at jeg ble rammet av et hjerteinfarkt torsdag, har jeg ikke så mye krefter.

Men dagen i dag er en av årets store Mariafester. Og disse dagene hører alle til, uansett kristen konfesjon. For vi må jo feire bebudelsen!

Dagen feires 25. mars - og markerer dermed at det er ni måneder til jul! Med dagen i dag - den femte søndagen i fastetiden - innledes også pasjonstiden for alvor. En tid med fokus på korset, og noe mer dyrebart enn Jesu Kristi kors finnes ikke, for den som tror. Det er gjennom korset vi er døde for verden, og lever for Gud.

Hvor forunderlig må det ikke ha vært for den unge jødiske jenta fra Nasaret å få englebesøk. Og det som enda mer var: at hun skulle få høre disse underfulle ordene:

«Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. Men engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte: «Den hellige ånd skal komme over deg, og Den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn. (Luk 1,28-35)

Noen slike ord hadde aldri noensinne blitt hørt av noen, - og her får altså en ung tenåringsjente, på et lite sted, kjent i Israel på den tiden som et sted for de fattigste av de fattige, del i den største nyhet verden er blitt presentert for. Hva må ha rørt seg i hennes sinn?

Kirkeåret har sine farger. I dag er den hvit. For i dag avsløres det mysterium som er fra evighet. I Østkirken synger man denne dagen: Gudesønnen er blitt Menneskesønnen!

Er det ikke fantastisk? Hvilket håp denne dagen bringer med seg.

Nå er jo egentlig Maria Bebudelsesdag julens første forberedelsesdag! Men den faller altså midt under våre forberedelser til påsken. Og slik er det jo med Jesu livshistorie: Korset finnes der allerede i krybben. Barnet fødes for å dø, og hvilken død! Men i engelens budskap ligger jo selve håpet for menneskehetens redning og frelse. Uten Frelseren ingen frelse - for noen.

Fra evangeliet lyder det: 'Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg'. (Joh 14,6)

Maria er både Gudbærer og Gudføderske. For Den hun føder er jo Ordet, som blir kjød, og 'Ordet var hos Gud og Ordet var Gud'. (Joh 1,1)

Mariafesten i dag har to sider ved seg:

Den ene handler om vår ærbødighet for Guds mor. Uansett hvilket syn vi har på henne, sier Bibelen dette om henne: 'Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv'. (Luk 1,42) Det står i verset foran at Elisabet ble 'fylt av Den Hellige Ånd og ropte høyt ...' da hun sa dette.

Den andre siden handler om oss. Vi har også øyeblikk da Gud åpenbarer seg for oss og lar oss kjenne Hans vilje.

Maria lærer oss hvordan vi skal reagere når Gud taler til oss:

«Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Luk 1,38.

Dette ordet fra Luk 1,38 var favorittordet til min åndelige veileder gjennom mange år, en pinsevenn som ble over 90 år, og som jeg gikk i samtaler med gjennom mange år. Han hadde funnet hemmeligheten til livet med Gud i Marias liv!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar