Totalt antall sidevisninger

mandag 23. september 2013

Fredsskaperen Adomnàn av Iona

Sammen med våre venner i Northumbria Community feirer vi i dag minnet om Hl.Adomnàn av Iona. Navnet uttales: Athovnawn.

Adomnàn (628-704) var etterkommer av den samme kongelige familien som Hl.Columba, og var født i Donegal. Han tjente som den niende abbeden for klosteret på den hellige øya Iona omlag 100 år etter Columba.

I år 688 besøkte han Coelfrid i Wearmouth som overtalte ham til å anta de romersk-katolske skikkene med blant annet datofestingen av påsken. Selv om han var veldig inspirert av Columba's liv og eksempel tvunget til å akseptere de romerske skikkene. Noen av munkene på Iona opplevde at Adomnàn ved å anta den romerske kalenderen hadde manglende respekt for den kampen Columba hadde kjempet mot Romerkirkens påvirkning av keltisk spiritualitet. Dette førte til at påsken på Iona ble feiret på to ulike tidspunkter.

For å bevise at Adomnàn hadde djup respekt for Columba og arven etter ham skrev han hans biografi, en biografi som har vært en sentral kilde for kunnskap om Columba.

Adomnàn var en fredens mann, som arbeidet for å skape fred og forsoning mennesker imellom. Han arbeidet for å endre irsk lov, slik at kvinner, barn og geistlige skulle være fritatt for militærtjeneste og for å garanterte trygghet og immunitet overfor ikke-stridende.

Det er Adomnàn vi skylder navnet Iona.

I biografien om Columba omtaler han helligstedet som 'Hy'. Dette oversetter han så til latin: Iouna, som så senere ble feilstavet som Iona. Iouna er hebraisk for 'duen' - Columba eller Colm Cillie på irsk - kirkens due.

Han skrev en rekke bøker, blant annet en guide for hellige steder i Det Hellige Land! Den ble viden kjent og brukt over hele Europa. En gang ba Irlands konge ham om å reise til Northumbria for å overtale kong Aldfrith om å løslate 60 irske fanger. Adomnàn presentere denne boken for kongen, og sikret seg ikke bare de 60 fangene, men han ble selv overstrødd med gaver.

Mange ganger i løpet av hans tjenestetid fikk han reprimande for å ha oversatt deler av Skriften til gællisk og for å ha fremført messen på morsmålet. Han reiste mye og er æret ikke bare i Irland, men også på Ytre Hebridene og på øya Man.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar