Totalt antall sidevisninger

lørdag 14. september 2013

Det hellige korsets opphøyelse

Apostelen Paulus var bekymret for en ting:

'... at Kristi kors skulle tømmes for kraft'. (1.Kor 1,17 - Oversettelsen: Bibelen Guds ord)

Hvordan er det mulig? Ved at det enkle budskapet om Jesu Kristi kors omgjøres til 'en visdomslære' - det vil si noe mystisk, eller noe intellektuelt, til ord. Det vil føre til at den kraft som ligger i Jesu død på korset nulles ut. Fordi korsets kraft er en forvandlende kraft. Den gjør syndere til hellige kvinner og menn.

I dag feirer vi sammen med mange andre 'Det hellige korsets opphøyelse' som siden 300-tallet har vært feiret den 14.september.

Pilegrimen Egeria, som gjorde en pilegrimsreise til Det hellige land i årene 381-384, er blitt kjent for en bok med reisebrev hun skrev i forbindelse med denne reisen. Hun forteller: 'Det finnes ingen som ikke begir seg til Jerusalem denne dagen'.

Festen falt sammen med en annen feiring, nemlig minnet om innvielsen av Anastasia - Oppstandelseskirken - som skjedde denne dagen i år 335. Denne kirken var bygget over det stedet der Helena, som var mor til keiser Konstantin, ifølge tradisjonen hadde funnet igjen de tre korsene fra Golgata. I følge Egeria var det nettopp denne dagen - 14.september - at man hadde funnet igjen det korset som Jesus hang på. Samme dag hvert år etterpå tok man fram Jesu Kristi kors og bar det i prosesjon. Festen ble feiret i hele åtte dager og en stor mengde pilegrimer kom til Jerusalem.

Hvor sannsynlig det var at det var Kristi kors som var gjenfunnet er det umulig å vite for sikkert. Det er heller ikke poenget, for meg. Poenget er det budskapet korset formidler. Uten Kristi kors - ingen frelse. Derfor er disse dagene viktige. De gir en gylden anledning til å se nærmere på korsets vertikale og horisontale betydning.

Apostelen Paulus skriver:
'For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst , er det en Guds kraft'. (1.Kor 1,18)
Legg merke til at apostelen skriver: 'BLIR frelst'. Ikke 'er' frelst.

I Kristi himmelfartskapellet har vi et stort kors liggende på gulvet. Der kan alle som ønsker det knele ned og øse sitt hjerte ut til Frelseren fra Golgata.

Bildet er fra Wales.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar