Totalt antall sidevisninger

mandag 9. september 2013

Alexander Men - bederen som ble martyr

Vi skriver søndag 9.september 1990. På vei for å feire liturgien, mens Sovjetunionen skjelvende tvinges i kne blir fader Alexander Men (bildet) drept. Han var en brysom prest for det kommunistiske regimet, og i etterdønningene av Sovjetsamveldets sammenbrudd fremdeles en farlig stemme.

Jeg arbeidet den gangen som redaktør for Ropet fra Øst. Fremdeles husker jeg de grusomme bildene av den drepte ortodokse presten. Drapsmannen brukte øks. Fader Men ble myrdet rett utenfor sitt hjem i Semkhoz i Russland. Drapet er fremdeles uoppklart. Symboltungt ble fader Alexander Men begravd på minnedagen for Døperen Johannes' martyrium.

Alexander Men ble født inn i en jødisk familie i Moskva,20.januar 1935. Syv måneder gammel døpes han sammen med moren inn i den forbudte 'katakombe-kirken' - den delen av den russisk-ortodokse kirke som hadde gått under jorden etter at kommunistene tok over Russland. 'Katakombe-kirken' nektet å samarbeide med de statlige myndighetene.

I 1960 ble Alexander Men ordinert til prest. Han var stort sett selvlært. Det var ikke lett å finne mulighet for teologiske studier i det gudløse sovjet-regimet. Ikke om man ikke ville kompromittere troen, og gå på akkord med ens overbevisning,

Over alt hvor fader Men kom ble han kjent for sitt bønneliv og sin kjærlighet til Guds ord. Og han var beryktet for sin radikale forkynnelse. Han sa for eksempel dette:
'Kristendom kan være autentisk og den kan være falsk. Den falske versjonen er alltid mer bekvem. Den passer oss bedre, og nåtidig religiøst liv ofte av en falsk kirkelighet som får mennesker til å foretrekke det som er bekvemt, fredfullt og behagelig, det som gir trøst og lykke, alt i følge deres egne forestillinger'.
 Fader Men ble stadig innkalt til forhør hos KGB. Han var i sin samtid en av Russlands mest tydelige kristne ledere. Elsket av de kristne, hatet av staten.

Han skrev mange bøker, blant annet 'Menneskesønnen', en introduksjon til den kristne tro som er lest av tusenvis av russere. Mange har funnet troen på Jesus gjennom nettopp denne boken. Men's bøker fortsetter å være til stor velsignelse for mange russere.

I dag takker vi Gud for Alexander Men og det han fikk utrette for Guds rike.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar