Totalt antall sidevisninger

onsdag 25. september 2013

Eneboeren og klosterbyggeren

Hl.Sergius av Radonezh er et navn som våre russiske venner uttaler med djup kjærlighet. Han er grunnlegger av det berømte Treenighetsklosteret - eller Sergeij Possad - som ligger nord for Moskva. Sammen med Serafim av Sarov hører han med blant Russlands mest elskelige hellige. Sergius av Radonezh var en åndelig veileder av format og monastisk reformator i Middelalderens Russland.

Både datoen og året for hans fødsel er høyst usikkert. Det kan være 1314, 1319 eller 1322. Det vi vet er at han var en av tre brødre i en familie som kom fra Rostov Velikye, hvor Varnitsy klosteret ligger i dag. Hans døpenavn var Bartholomeus eller Varfolomai på russisk. Hans foreldre, Kirill og Maria var lutfattige. På grunn av myndighetenes sjikane flyttet de til Radonezh i 1328.

Bartolomeus hadde lærevansker. Et møte med en starets skulle forandre hans liv fullstendig. Den gamle åndelige veilederen gav ham en bit av prosphoraen - brødet som brukes i forbindelse med eukaristien i det han sa: 'Ta og spis dette, det gis deg som et tegn på Guds nåde og for at du bedre skal forstå Skriftene'. Fra da av begynte Bibelen å åpne seg for ham på en ny måte.

Etter at foreldrene var døde dro Bartholomeus til Khotkovo i nærheten av Moskva. Der bodde hans bror Stefanus, som var munk. Han overtalte sin bror til å finne et mer avsidesliggende sted for å kunne leve et monastisk liv. Det førte til at de to fant veien til de djupe skogene ved Makovets høyden. Her bestemte de seg for å bygge en kirke og en koie hvor de kunne bo. Dette er den spede begynnelsen til det etter hvert så berømte klosteranlegget Sergeij Possad.

Bartholomeus ble viet til munk i 1337 og ble samtidig prest. Han tok navnet Sergius.

Broren fant etter hvert ut at det asketiske og ensomme livet ute i de djupe skogene ble for tøft for ham. Sergius valgte å bli værende i skogen. Han ble oppsøkt av ville dyr - ulver og bjørner, men de gjorde ham aldri noe. Sergius ble deres venn. En tid etter begynte de første menneskene å finne veien inn til den bedende munken i skogen. Noen av dem ville bygge sine egne koier og gjøre dem til munkeceller.

Alt etter som klosteret vokste sendte Sergius sine disipler over hele Russland for å forkynne evangeliet. De grunnla mer enn 400 klostre, mange av dem på de mest utilgjengelige steder som fantes.

Ryktet om Sergius nådde patriarken i Konstantinopel, som gav ham sin velsignelse når han godtok den klosterregel som Sergius hadde forfattet. Han ble til og med tilbudt embetet som metropolitt av Moskva, men Sergius takket nei. Hans vei var den monastiske.

Sergius av Radonezh døde 25.september 1392.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar