Totalt antall sidevisninger

torsdag 10. oktober 2013

Biskopen som døpte tusenvis i elva Swale

I dag feirer våre keltiske venner Hl.Paulinus av York, som var et av medlemmene av den såkalte gregorianske misjonen. Denne misjonsgruppen fikk sitt navn etter pave Gregor I med mandat til å evangelisere anglo-sakserne.

Paulinus ankom England fra Rom i år 604. Han slo seg ned i Kent, og ble prinsesse Ethelburgas egen prest. Når hun ble sendt til Northumbria for å bli bortgiftet til kong Edwin, som var en hedning, fulgte Paulinus med. Paulinus presenterte evangeliet for kongen. Nå ble ikke kong Edwin en kristen umiddelbart, men det ble hans hedenske øversteprest, Coifi. Han ble radikalt omvendt til Jesus, og brant umiddelbart ned sitt hedenske tempel.

Pave Gregor I utnevnte Paulinus til biskop av York, og senere skulle kong Edwin og hele hans hus bli kristne.

Det sies at biskop Paulinus døpte tusenvis av mennesker i elven Swale i nærheten av Catterick i Glen, som ligger like i nærheten den kongelige sommerresidensen Yeavering. I år 627 døpte han Hild, som senere skulle bli den berømte abbedissen av Whitby.

I år 633 blir kong Edwin slått av Penda av Mercia og Cadwollon av Gwynedd, og hans tidligere kongedømme vender tilbake til hedenskapet. Slik var det helt til nevøen til kong Edwin gjenerobret landet, og det var på hans forespørsel at Aidan kom fra Lindisfarne for å  forkynne evangeliet på nytt.

Når Penda og Cadwollon angrep, klarte Paulinus og Etherburga med sine barn, å flykte til Kent, hvor han tjenestegjorde som biskop av Rochester fram til sin død, 10.oktober 644.

Skulpturen skal forestille Hl.Paulinis.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar