Totalt antall sidevisninger

fredag 18. oktober 2013

Lukas - den kjære legen

Det er med hengivenhet apostelen Paulus skriver om en kjær medarbeider: 'Lukas, vår kjære lege'. (Kol 4,14)

Vi kjenner ham som forfatteren av det evangelium som bærer hans navn, og for den første kirkehistorien som noensinne er skrevet: Apostlenes gjerninger.

Han var en del av apostelteamet til Paulus, og bidrar sammen med Matteus, Markus og Johannes, med historiens nye litterære genre: evangelier. Det finnes ikke sidestykke til dem noe sted.

Og den kjære legen er grundig i sine undersøkelser og studier før han setter seg ned for å skrive, inspirert som han er av Den Hellige Ånd: 'Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt hos oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilos, så du kan vite at det er pålitelig, det du har fått opplæring i'. (Luk 1,1-4)

Her ser vi granskeren og vitenskapsmannen i arbeid. Han søker til kildene, til øyenvitnene. Legg merke til at han også skriver at det han skriver om er blitt 'overlevert av øyenvitner'. Det Lukas gjengir for sine lesere er den muntlige overleveringen som har funnet sted i de første menighetene. Dette er den 'overleverte troen' som Judas skriver om i sitt brev: '... om å kjempe for den tro som de hellige en gang for alle har fått overlevert' (Jud v.3)

I kronologisk orden skriver Lukas ned dramaet rundt Jesus, hele frelseshistorien blir presentert for leseren. I samme stil nedtegner han også den unge kirkens historie. Han får med seg de 30 første årene.

Hvem skriver han til?

Han navngir en person: Teofilos. Navnet hans betyr 'gudsvennen'. Vi vet stort sett ikke mer om ham, men det er interessant å merke seg følgende: 'det du har fått opplæring i'. Ut fra dette er det grunn til å anta at Teofilos er en nyomvendt som har fått grunnleggende undervisning i den kristne tros grunnsannheter, før han skulle la seg døpe på bekjennelsen av sin tro.

Om Lukas vet vi ikke så mye. Den kirkelige tradisjonen vil ha det til at han var fra den nordlige delen av Syria. Fra den greske byen Antiokia, ved foten av de bratte Silipios-fjellene. Han er trolig den eneste ikke-jødiske forfatteren i vår Bibel. Av yrke var han lege. Det er interessant at dette nevnes i vårt Nytestamente, hvilket betyr at de første kristne både kunne be for syke og også få hjelp av legevitenskapen. Her var det ikke noe motsetningsforhold.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar