Totalt antall sidevisninger

onsdag 2. oktober 2013

Det himmelske hoff

'For han skal gi englene sine befaling om å bevare deg på alle dine veier'. Ordene fra Salme 91,11 har hatt spesiell betydning for meg de siste dagene. Det samme med ordene fra Salme 34,8: 'Herrens engel slår leir rundt dem som frykter ham. Han frir dem ut'.

Vi er ikke alene. Noen har fått beskjed om å passe på oss. Og de som er betrodd denne oppgaven er ingen hvem-som-helst. Det er Guds engler. Hans budbringere. De som oppholder seg i det himmelske, de som befinner seg i Guds tronsal. Vi kunne kanskje si at de ved siden av serafer og kjeruber utgjør det himmelske hoff!

Ved avgjørende faser i Guds planer spiller de viktige roller. Slik de gjorde det ved inkarnasjonen, når Gud blir menneske. Da bringer de bud om den største gleden av alle. Englene spilte også viktige roller i apostlenes liv, og leser man Åpenbaringsboken ser man at englenes aktivitet synes å øke i endens tid. Da bringer de bud om Herrens dommer, og om det nye som skal komme: Guds rike i sin fylde.

I en tid med stor forvirring og engledyrkelse er det viktig at vi finner frem igjen hva Bibelen har å si om englenes aktivitet. Den har faktisk mye å si om dem. Denne dagen - som er viet vår vernengel - er en gyllen anledning til å gjøre nettopp det. Hvorfor ikke finne frem en bibelordbok, om du har, eller en Studie-Bibel, og lese skrifthenvisningene om engler. Du kan risikere å bli rent velsignet!

Kanskje er den aller viktigste oppgaven eller oppdraget englene har er å være utsendinger for Guds helt spesielle omsorg for menneskeheten:
'Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å hjelpe dem som skal arve frelsen?' (Hebr 1,14)
Hvor konkret dette er ser vi i Apg 12,1-19 hvor en engel spiller den avgjørende rollen for at Peter kan komme seg ut av fengslet på en mirakuløs måte.

Jeg pleier spøkefullt å si at den dagen jeg hentes hjem av himmelen, kommer min vernende engel til å puste ut med et lettelsens sukk. Han har hatt det travelt!

Men det er også en annen side ved engelens oppdrag som har fascinert meg i de senere årene:

I mange av kirkens eldste eukaristiske bønner løftes det fram hvordan englene feirer en uavbrutt liturgi i himmelen. Når kirken feier gudstjeneste på jorden deltar hun i denne pågående tilbedelsen innfor Guds trone der englene besynger Ham som er tre ganger hellig. Dette tenker jeg ofte på når vi feirer vår nattverdgudstjeneste i Kristi himmelfartskapellet hver torsdag. Da feirer vi sammen med den himmelske festforsamlingen!

Apostelen Johannes beskriver det samme i Åp 4:
''Natt og dag roper du uten stans: Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, Den allmektige, som som var og som er og som kommer'. (v.8)
Denne dagen er en gyllen anledning til å takke Gud for englenes tilstedeværelse både foran Guds trone, og i våre hverdagsliv - livet ut.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar