Totalt antall sidevisninger

onsdag 22. januar 2014

Timoteus - ung medarbeider som slet med sykdom og utbrenthet

Apostelen Paulus våget å satse på unge mennesker, og forholdet mellom den eldre apostelen og hans disippel har mye å lære oss om åndelig veiledning den dag i dag.

Unggutten Timoteus, hvis minnedag det er i dag, beskrives av apostelen Paulus på denne måten: 'Jeg har ingen som ham, ingen som så oppriktig har omsorg for dere. For alle andre er opptatt av sitt eget og ikke av Jesu Kristi sak. Men dere vet at Timoteus har bestått sin prøve. Han arbeidet for evangeliet sammen med meg, som en sønn hjelper sin far'. (Fil 2,20-22)

Det er Paulus som forteller oss det lille vi vet om Timoteus. Faren var greker, moren var jødinne. Timoteus vokste opp i Lystra, som var en del av provinsen Galatia. Paulus var blitt kjent både med moren, Eunike, og mormoren, Lois. Begge får følgende skussmål av Paulus: 'deres oppriktige tro', jfr 2.Tim 1,5) Det kan virke som om Paulus først ble kjent med dem.

Det var i år 48 at Timoteus først ble kjent med Paulus, noe som skjedde i forbindelse med apostelens besøk på hans hjemsted. Det ble ikke et rent så lite oppstyr når apostelen Paulus kom til Lystra. Vi kan lese om dette i Apg 14, fra vers 8. En mann som ikke kunne gå, ble helbredet. Først vil befolkningen i Lystra erklære Paulus og Barnabas for guder, for så å ville steine dem. Det er ikke usannsynlig at det var i forbindelse med steiningen av Paulus at kallet om å følge Jesus kom til Timoteus.

Når Paulus på et senere tidspunkt vender tilbake til Lystra så gleder han seg over den modenheten han finner hos Timoteus. Timoteus er vel ansett både i lokalmenigheten i Lystra, og i nabobyen Ikonium. Det er nok ikke uten grunn at apostelen Paulus tar ham med seg på sin første misjonsreise.

Vi møter også Timoteus som forstander for menigheten i Efesos. Det er da også som tilsynsmann at Timoteus tar imot de to brevene apostelen skrev, som er stilet til ham, men som er blitt en del av den bibelske kanon.

Den unge medarbeideren til Timoteus får prøve litt av hvert i livet. Han slet med sykdom: '... fordi du så ofte er syk'. (1.Tim 5,23), og vi vet at han måtte gjenopplive sin nådegave, kanskje etter å ha møtt veggen i tjenesten?

I følge tradisjonen døde Timoteus i Efesos.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar