Totalt antall sidevisninger

torsdag 16. januar 2014

Apostelen Peter - den store fiskeren

Sammen med våre venner i Northumbra Community feirer vi i dag minnet om apostelen Peter. Dette er dagen da de østlig ortodokse kirkene minnes Peters martyrdød. I Vesten er blir Peter minnet sammen med apostelen Paulus den 29. juni. Siden det er en tradisjon i Østkirken for å gi Peter en egen minnedag, og det finnes mange forbindelseslinjer mellom keltisk kristen tro og Østkirken, blir denne dagen feiret i dag.

Simon Peter var fra Betsaida i Galilea og ble introdusert for Jesus av sin bror Andreas: 'Han fant nå først sin bror Simon, og sa til ham: Vi har funnet Messias! Messias betyr 'Den salvede'. Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham og sa: Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas - det er det samme som Peter'. (Joh 1,40-42)

Peter er elsket av mange kristne for sin sårbarhet, ydmykhet, sitt mot - og blir gjerne kalt 'Den store fiskeren'. Det var etter en fisketur på Genesaretsjøen at Peter ble kalt, sammen med broren, Andreas, Jakob og Johannes - Sebedeus sønnene - til å forlate alt, og følge Jesus.

Peter hadde en djup innsikt om hvem Jesus var. Det ble åpenbart for ham av Gud selv: 'Du er Messias, den levende Guds Sønn'. (Matt 16,16) Men andre ganger ble han irettesatt av Jesus for sin manglende tro, og spesielt ved en anledning, når Peter stilte spørsmålstegn ved Jesu beslutning om å legge ned sitt liv for å sone verdens synd, må det ha svidd skikkelig når Jesus sa: 'Gå vekk fra meg, Satan!'

Peter viste sin sårbarhet og skrøpelighet da han fornektet Jesus. Han sviktet når det gjaldt og gråt bittert da det gikk opp for ham hva han hadde gjort.

Etter oppstandelsen ville Peter vende tilbake til sitt opprinnelige yrke. Men et nytt møte med Jesus forandret livsveien på nytt. Etter Åndens dåp på pinsedag ble han en uredd Herrens apostel og en betydelig skikkelse i den tidlige kirken. Peter ble ikke lederen av urkirken i Jerusalem, den æren ble Jakob til del. Men Peter var den første til å gi evangeliet til hedningene. Peter spilte også en viktig rolle i den kristne forsamlingen i Rom, hvor han også led martyrdøden omlag år 67 e.Kr.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar