Totalt antall sidevisninger

lørdag 4. januar 2014

'Enda jeg hadde en hel skog av slike som Juniper'

Sammen med våre venner i Northumbria Community minnes vi i dag friar Juniper, som var en av de opprinnelige disiplene til Frans av Assisi.

Det er ikke mye som er kjent om denne Juniper før han slutter seg til kretsen rundt Frans av Assisi. Han blir opptatt i ordenen i 1210, og Frans selv blir så begeistret over denne radikale Jesus-etterfølgeren at han utbryter: 'Enda jeg hadde en hel skog av slike som Juniper'.

Etter Gud selv var Junipers første kjærlighet det som Frans av Assisi kalte 'Søster fattigdom'. Han søkte å forenkle sitt liv, og levde i forsakelse og tro, slik vår Mester og Herre har kalt enhver disippel å gjøre.

Etter at Frans av Assisi var død, kjente Juniper på en djup sorg når kravet om absolutt fattigdom blant fransiskanerne ble oppgitt. Sammen med noen få andre søkte han ly i noen grotter i fjellet, hvor de dro seg tilbake for å leve et enkelt liv i bønn.

Han spilte også rollen som dåre, slik at ingen skulle tro at han hadde noen visdom eller hellighet - men at den tilhører Gud alene.

Vennene i Northumbria Community har skrevet en bønn i forbindelse med minnedagen for Juniper, som jeg har oversatt. Det er en god bønn å be på denne dagen:

Lær oss, Herre, av alle ting
å leve enkelt,
slik at vi kan være avhengig av Deg 
for alt vi trenger.
Lær oss nytten av alt
i Ditt skaperverk,
slik at vi kan dele overfloden
Din med alle rundt oss.
La oss ikke tenke for høye
tanker om oss selv; 
lær oss at det er de
ydmyke som skal arve jorden.

Les også:

http://www.monastisk.blogspot.no/2013/05/juniper-en-av-guds-hellige-darer.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar