Totalt antall sidevisninger

lørdag 1. mars 2014

Hl.David av Wales

Sammen med våre venner i Northumbra community feirer vi i dag minnet om Hl.David av Wales. Det er blitt sagt at Davids fødsel var forutsagt av en engel tretten år før den fant sted, både til hans far, Sant, en mann av det kongelige hus, og til Hl. Patrick i Irland.

Davids mor, Non, var også av kongelig byrd, og var kjent for sin store skjønnhet.

Det fortelles at Sant oppdaget Non på en av sine reiser. Hans begjær etter henne flammet opp, og han tvang henne til å ligge med ham. Hun ble med barn, og Sant truet med å drepe barnet ved fødselen. Når den dagen nærmet seg brøt det ut en forferdelig storm, og Non flyktet for å finne ly. Det fant hun i et kapell, ved siden av en brønn. Lynene slo ned over alt, og lyste opp himmelhvelvet. Ingen turde å nærmere seg kapellet. Non og barnet var trygt der.

Barnet som ble født var David. Han ble etter hvert en munk, inspirert som han var av ørkenfedrene og ørkenmødrene. David grunnla 10 klostre, for det meste i Wales. Hans hovedkloster var i Menevia - det nåværende St.Davids i Pembrokshire. Han grunnla også abbediet i Glastonbury.

Hl.David var talsmann for en spartansk levemåte, men munkene som sluttet seg til ham omfavnet villig denne måten å leve på. Ingen fikk bli en del av dette monastiske fellesskapet, uten at de ventet uten klostermuren i 10 dager. De som ventet ble behandlet røft, men hvis kandidaten klarte å utstå dette, ble han varmt ønsket velkommen.

Munkenes mat bestod for det meste av brød, grønnsaker, salt og vann. Det er sagt at David lærte dem å dyrke purre. Lange timer ble tilbrakt i stillhet, bønn og tilbedelse, og i hardt kroppsarbeid. Brødrene ble oppmuntret til å arbeide så hardt, at det ikke var tid til annet enn å elske hverandre på fritiden!

Hl.David døde 1.mars 588 som er blitt kalt Hl. Davids dagen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar