Totalt antall sidevisninger

mandag 3. mars 2014

80 år siden Kristus-mystikeren Henrik Schager døde

I dag er det 80 år siden den svenske Kristus-mystikeren, sangforfatteren og forkynneren Henrik Schager døde. Han tilhørte den såkalte Flodbergkretsen. Sammen med kommuniteten i Bjärka Säby feirer vi hans minne i dag.

Han var egentlig toller av yrke. I tiden 1924 til 1926 ga han ut tidsskriftet 'Det fördolda livet' sammen med Hjalmar Ekström, en annen sentral skikkelse i Flodbergkretsen. Her finnes mange av hans egne tekster publisert, og her finnes av gamle tekster fra andre Kristus-mystikere.

Schager som var en sentral forkynner i svensk frikirkelighet, særlig innen pinsebevegelsen, var i sine sanger og forkynnelse sterkt preget av hellighetsbevegelsen. Han hadde en forkjærlighet for allegorisering av Det Gamle testamente.

I sin bok om Flodbergkretsen: 'Hädanefter blir vägen väglös' skriver Peter Halldorf følgende om Henrik Schager:

"Plutselig, etter flere års ivrig søken, opplevde Henrik Schager et åndelig gjennombrudd i begynnelsen av 1892. Han var 22 år og på grensen til å gi opp etter en lang og trøsteløs indre kamp. Mens han i fortvilelse over seg selv gjentok Paulusordene: 'det gode som jeg vil gjør jeg ikke; men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg' og 'hvem skal frelse meg fra denne dødens kropp?' hørte han en røst inni seg som sa: 'Åpne boken og les videre.'

Han slo opp i Romerbrevets sjuende kapitel og fortsatte inn i det åttende og fant ordene: 'Så finnes det ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus'. Da brast angstbyllen. Mens han gjorde en pause for å sende ordene innover lød det igjen: 'Les videre!' Han leste: 'For livets Ånds lov ha i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov'.

På denne måten kom troen til Henrik Schager. I sin livshistorie forteller han om denne hendelsen og de følger den fikk:

Dette var ordet, som jeg hadde søkt i åtte år. Kanskje jeg hadde lest det før. Men nå kom det til meg gjennom Guds munn. Jeg så, jeg hørte, jeg trodde ..."
(Peter Halldorf: Hädanefter blir vägen väglös. Pilgrim 1997, side 15-16)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar