Totalt antall sidevisninger

mandag 17. mars 2014

Patrick - Irlands apostel (385-461)

I dag bryter våre keltiske venner fasten. Årsaken er at 17.mars er minnedagen til Hl.Patrick av Irland. Og da er det fest!

Ingen annen er så knyttet til Den grønne øyas historie og fremfor alt til Den keltiske kirkes historie, som nettopp Patrick.

Historien om hans liv er i høyeste grad dramatisk. 15 år gammel blir han kidnappet rett utenfor foreldrenes hjem i Britannia, og han føres som slave til Irland.

Det er en svært urolig tid. Det romerske imperiet vakler i sine grunnvoller. For Patrick er det at han blir kidnappet en personlige ydmykelse. Han blir satt til å gjete får, han går konstant og sulter, og han forstår ikke språket til de han har rundt seg. Han er fullstendig fremmedgjort.

Med som ved andre tragedier. Gud har en forunderlig evne til å bruke dem til vårt gode. I Irland vender Patrick seg til Gud. Han har ingen andre.

Skogene i det nordvestlige Irland blir hans bønnerom. Tiden som hyrde former og danner han, slik at han en dag kan tre inn i rollen som hele Irlands sjelehyrde. Rikmannssønnen fra Britannia blir Irlands apostel. Hans profetiske misjon forandret ikke bare Irlands historie, men Europa skulle i 1000 år fremover bli påvirket av denne mannens tjeneste for Gud.

Hl.Patrick skulle bli vel kjent med Den Hellige Ånds forunderlige gjerning i en kristens liv. Drømmer og syner hadde han ofte, og det er netttopp en profetisk drøm som fører ham tilbake til England. Han klarer å flykte, kommer seg ombord i et skip og setter igjen beina på fedrenes jord.

Men der blir han ikke lenge. Han har så vidt satt beina på engelsk jord, før han igjen opplever at Gud kaller til oppbrudd. I et syn om natten får han se en irsk mann som roper til ham: 'Kom over hit, hellige yndling, og vandre på nytt iblant oss'.

Etter en tid i et gallisk kloster får han i år 432 kall fra sin kirke om å reise til Irland som misjonær. Dette blir innledningen til et helt unikt misjonsoppdrag utenfor Romerrikets grenser. Vi snakker om et virkelig pionerarbeid. Det begynner i nordvest, der han i mange år hadde levd som slave, og så vandrer Patrick over hele Den grønne øya og forkynner evangeliet!

En vekkelse bryter løs. Forsamlinger blir grunnlagt, kirker bygges, alt under Patricks ledelse. Hans innsats er enorm.

Under hans tid som biskop skal han ha døpt sju konger, ordinert 3000 prester og vigslet 300 biskoper!

17.mars i 461 går han hjem til Gud.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar