Totalt antall sidevisninger

lørdag 29. mars 2014

Fader Lev Gillet - bederen og brobyggeren

Fader Lev Gillet (bildet) er en av mine åndelige fedre. Hans bok: 'Jesus - enkle betraktninger over Frelserens skikkelse' hørte i mange år med til min daglige åndelige lesning, ved siden av Bibelen. Og fremdeles henter jeg den frem igjen. Boken var fast inventar på retreatstedene Sandom og Tomasgården.

Mange kjenner fader Gillet under hans pseudonym: 'en munk fra Østkirken'.

Hans livshistorie er spennende om omtumlende. Lev Gillet ble født i Frankrike på Kristi forklaringsdag 6.august 1893. Han studerte filosofi og psykologi, og som katolikk levde han en tid i flere katolske klostre. Fader Gillet tok også initiativ til å grunnlegge det unike klosteret i Chevetogne i Belgia, hvor den østlige og den vestlige tradisjonen lever side om side den dag i dag.

Mer og mer skulle han likevel bli preget av Den ortodokse kirkens tradisjon. En tid oppholdt han seg i Ukraina, hvor han hadde sitt tilholdssted i en eksperimentell kommunitet. Dette ble en spennende og formende tid for Lev Gillet, men etter hvert forstod han at hans kall ikke gjaldt Øst-Europa, men den den vestlige delen av kontinentet.

Hans store kall i livet var å bygge bro mellom den østlige og den vestlige tradisjonen. Fader Lev Gillet var en sann økumen.

Han vendte tilbake til Frankrike hvor han ble opptatt i Den ortodokse kirke 25.mai 1928, og hvor han skulle komme til å tjene den ortodokse kirkene i Europa og Midt-Østen helt frem til sin død.

Fader Lev Gillet var en fremragende taler, han var retreatleder, åndelig far og sjelesørger for både biskoper, prester, munker og nonner. Hans kroppsliggjorde evangeliet, og levde et bønnens liv som preget hele hans vesen. Ikke minst var han glad i å be Jesusbønnen. Han ble det vi kaller en 'Kristus-mystiker', og han ble felleseie i kristenheten. For protestanter så vel som for katolikker og ortodokse.

Fader Lev Gillet ble gravlagt under en seremoni i den gresk-ortodokse katedralen i London. Hans gode venn og langt yngre kollega, metropolitt Anthony Bloom forrettet.

Fader Lev Gillet døde 29.mars 1980.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar