Totalt antall sidevisninger

tirsdag 4. mars 2014

Hl.Owini fikk høre englene synge

I dag feirer vi minnedagen om eneboeren Hl.Owini av Lichfield, sammen med våre venner i Northumbria Community. Han nevnes i benediktinske og mange anglikanske martyrologier.

Owini var født inn i en adelig familie i East-Anglia. Der tjente han under prinsesse Etheldreda, også kjent som Hl.Audrey, frem til Etheldreda slo seg sammen med hennes tante, Ebba, i klosteret i Coldingham. Owini, som var lei av livet blant de adelige, sluttet seg til klosteret i Lastingham, som ble ledet av Hl.Chad.

Reisen til Lastingham foretok Owini til fots. Reisen var både farefull og vanskelig. En tid senere dro han tilbake. Langs ruten plasserte han trekors som skulle tjene som markører for pilegrimer og reisende. Vel fremme i Lastingham valgte Owini hardt kroppsarbeide fremfor studier. Han ble også det faste reisefølget til Hl.Chad, og skrev dennes biografi. Han fulgte med Hl.Chad til Lastingham og ble her novise under Hl.Chads ledelse.

En dag, mens Owini arbeidet alene på markene i nærheten av der hvor Hl.Chad bodde, hugget ned trær og la opp ved, hørte han lyden av musikk eller noen som sang. Lyden synes å komme fra himmelen over oratoriet hvor Hl.Chad pleide å be.

Han stod stille og lyttet, men han kunne ikke se noen. Det var stille og rolig utendørs, munkene var innendørs og utførte hardt arbeide. Owini visste at Hl.Chad var alene på rommet sitt. Likevel - han var ganske sikker på at han hørte stemmen av en som sang hymner på en merkelig, nydelig måte. Sangen 'hang' liksom i luften, som om den kom ut fra selve himmelen. Så - om lag en times tid synes sangen å dø ut og vende tilbake til himmelen.

Han kastet øksa fra seg og skyndte seg opp til vinduet til Hl.Chads celle.

'Gå, og samle munkene sammen og ta dem med til kirken,' sa Hl.Chad til Owini, så han han til: 'Jeg må be sammen med dere, og samtale med dere mens jeg ennå har tid'.

Når munkene kom sammen i kirken, sto Hl.Chad foran dem, og oppmuntret dem til å leve gode kristne liv og fortsette å følge sin monastiske regel. Så fortalte han, at mens han holdt på med å skrive, hadde han hørt vidunderlig, vakker musikk, som kom til ham fra sør-øst. Han hadde følt, sa han, at det var en gruppe med engler, som hadde kommet og ba ham om å ta farvel og gjøre seg rede for å dø.

Når de andre munkene gikk tilbake til sine celler, gikk Owini tilbake til Hl.Chads celle, og ba ham inderlig fortelle mer om sangen han hadde hørt. Hl.Chad fortalte at han hadde hatt englebesøk, og at englene hadde sagt at de ville vende tilbake om syv dager og ta ham med hjem til himmelen. Hl.Chad hadde pålagt Owini ikke å fortelle dette før etter hans død.

Hl.Chad ble så syk og døde en uke senere, 2.mars 672.

Det sies at Hl.Owini døde kort tid etterpå i Lichfield. Ikke noe mer er kjent om ham.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar