Totalt antall sidevisninger

lørdag 23. mai 2015

'Kirken er et horehus'

Ikke uten grunn er han er blitt kalt 'Martin Luthers forløper', Girolamo Savonarola. Den dominikanske ordensreformatoren og botspredikanten, var slett ingen smågutt. Djerv var han også i sine uttalelser. Han kalte kirken for et horehus og sa at griskheten styrte samtidens presteskap! Slikt skjer ikke ustraffet. Så ble han da også erklært kjetter og som med så mange andre brent på bålet.

Girolamo Savonarola ble født inn i en gammel borgerslekt i den nordlige delen av Italia i det Herrens år 1452. Hans farfar var lege, og det var også Girolamos største ønske å få følge i sin farfars fotspor. Men han bar også på en sterk Gudslengsel. Med stor sorg registrerte han det kirkelige forfallet i renessansetidens Italia. For å beskrive forfallet og frafallet tydde Girolamo til diktet. Han skrev dikt preget av undergangen med en særskilt brodd mot det pavelige hoffet og dets umoral.

Girolamo trådte inn i dominikanerordenen. En av årsakene var nok at dette var en prekeorden. Han bar på et profetisk budskap, og måtte få det ut. Etter noen år fikk han anledning til å bære fram sitt budskap. Han vendte seg til det velstående borgerskapet i Firenze, forkynte evangeliet for dem og mante dem til å omvende seg og gjøre bot. Og budskapet hadde brodd. Han fordømte de rike som utnyttet de fattige, og fikk presteskapet på nakken. Men Girolamo Savonarola var tydelig: Om de ikke omvendte seg ville Guds dom falle!

Store folkemengder samlet seg om denne usedvanlig frittalende munken. Mange var begeistret. En slik tale var de ikke vant med. Ikke alle var like begeistret. Savonarola fikk også sine fiender.

Når den franske kongen invaderte det nordlige Italia i 1491 tok mange dette som et tegn på at Savonarola var en profet. Hans innflytelse økte, og mange var de som trodde at Savonarola skulle omgjøre Fienze til et nytt Jerusalem. Byen skulle bli en rettferdig by, et lys for verden.

Nå kom prøvelsene. Etter at Girolamo Saconorola takket nei til å møte paven, fikk han forbud mot å forkynne. Han bøyet seg først for det, og var stille noen måneder, men så begynte han på nytt å forkynne sine profetiske budskap. Nå ble hans brodd mot forfallet i kirken enda kvassere. Han samlet ungdommer til særskilte gudstjenester og organiserte mektige prosesjoner. Dette kunne ikke paven sitte stille å se på. Han truet med å legge hele Firenze under sitt interdikt.

Myndighetene i Firenze gav etter og Savoronola ble utlevert til øvrigheten. Det skjedde i 1498. Han ble torturert og henrettet 23. mai samme år.

Midt under den særdeles vanskelige situasjonen han opplevde skrev han boken: Korsets triumf.

Den bok hyllet korsets seier over verden gjennom kjærligheten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar