Totalt antall sidevisninger

torsdag 7. mai 2015

Nil - kommunitetslivets grunnlegger i RusslandNår vi kommer sammen i Kristi himmelfartskapellet i kveld, skal vi markere minnedagen til en av Russlands hellige: Nil av Sorsky eller Nilos av Sora. Han var en av de mest betydningsfulle skikkelsene i å gjøre Jesusbønnen og det indre bønnens liv kjent. Nil var også en fornyer av det russiske klosterlivet.

Middelalderen var en utfordrende tid for Den russisk ortodokse kirke. Både kirker og klostre sto i stor fare for å bli verdsliggjort av gjerrighet og ikke minst av maktbegjær.

I en slik tid reiser Gud opp en mann med en profetisk klarhet. Han kaller kirken til å vende tilbake til det opprinnelige monastiske idealet: en radikal eiendomsløshet og enkelhet. Slikt blir det problemer av. Ingen profetisk røst blir tatt imot med begeistring med det samme.

Han ble en opprører. Han sluttet seg til et kloster hvis prior var kritisk til at kloster skulle eie store landområder. Etter noen år her tok han med seg en disippel og la ut på den lange reisen til den hellige øya Athos. Her trådte han inn i et russisk kloster, og ga seg hen til studier og oversettelsesarbeid, spesielt av kirkefedrene. Det var i dette miljøet at han skulle stifte bekjentskap med Jesusbønnen. Den skulle forandre hele hans bønneliv.

Det han hadde lært på Athos tok han med seg hjem til Russland. Han dro tilbake til det klosteret han hadde tilhørt, og fikk tillatelse til å sette opp en koie utenfor klosteret. Nil ønsket å leve i stillhet og kontemplasjon. Men slik skulle det ikke gå. Han ble stadig forstyrret av mennesker som søkte hans åndelige råd.

Han bestemte seg for å trekke seg lenger unna klosteret, og nå oppstår det noe helt nytt. En helt ny type av monastisk liv: små kommuniteter eller sketer, ved siden av de store klostrene. I 1473 grunnlegger Nil en slik kommunitet ved en elven Sora. Her skulle flere slutte seg til den lille kommuniteten. Tiden ble brukt til bønn, oversettelsesarbeidet av kirkefedrene fortsatte og noe av dette ble også gitt ut. Nil sammenfattet blant annet et kompendium over mange helliges liv. Dessverre er dette gått tapt.

7.mai 1508 dør så Nil. Han ble 76 år gammel.

Det er satt opp en statue av Nil ved elven Sora (bildet).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar