Totalt antall sidevisninger

onsdag 25. juli 2012

Apostelen Jakob - en av kirkens martyrer

Dagen i dag er en av kirkeårets aposteldager, nærmere bestemt minnedagen for apostelen Jakob. Vi kjenner ham fra evangeliene som 'Jakob, sønn av Sebedeus', men han er også blitt kalt 'Jakob, den eldre', ettersom det fantes en Jakob til blant Jesu 12 disipler. Han er en av kirkens martyrer, den første av apostlene som blir drept for Jesu navns skyld. Vi leser om hans martyrium i Apgj 12:

'På den tiden la kong Herodes hånd på noen i menigheten og fòr hardt fram mot dem. Jakob, bror til Johannes, ble henrettet med sverd ...' (v.1-2)

Dette skjer umiddelbart før påske i år 42. Legenden vil ha det til at Jakob før dette skjedde dro Jakob til Spania hvor han skal ha forkynt evangeliet, men det er ikke noe nedskrevet om dette i Apostlenes gjerninger. Legenden skriver seg fra 700-tallet, og i følge denne ble så hans døde kropp før til Galicia, og ble begravet på den plass som heter Santiago di Compostella. Dette ble Middelalderens store pilegrimsmål, og den dag i dag er det tusenvis av mennesker som søker hit hvert eneste år.

En av tordensønnene
Jakob var blant de aller første som Jesus kalte til å bli sine disipler. Og sammen med broren, Johannes, og Peter, hørte han med blant de disiplene som var Jesu aller nærmeste. Både på Tabor, hvor Jesus ble forklaret, og i Getsemane, var de tett ved siden av Jesus. Jakob og Johannes fikk tilnavnet 'tordensønnene' av Jesus. Det kan vel tyde på at de begge hadde et kraftig temperament. Vi får stifte bekjentskap med dette ved en anledning, hvor Jakob vil kalle ild ned fra himmelen over en by som ikke ville ta imot Jesus! Noe annet som preget ham var en ærgjerrighet. Han ville gjerne få sitte på en av plassene nærmest Jesus, når Jesus en dag ville bli konge i sitt rike.

Både Jakob og Johannes fikk opplevde Åndens forvandlende kraft i deres liv. Deres heftige temperament fikk de hjelp til å korsfeste, og de ble forvandlet ved at deres sinn ble fornyet. Den kjærligheten Jakob følte for Frelseren gjorde at han betalte den høyeste pris i etterfølgelsen; sitt eget liv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar