Totalt antall sidevisninger

torsdag 19. juli 2012

En åndelig mor

Hun var bare 53 år gammel da hun døde, den hellige Macrina, som i dag feires av kirkene både i Øst og Vest. Hellige Macrina var en av de mest betydningsfulle åndelige mødrene i den tidlige kristne tiden. Hun var vokste opp i en gudfryktig familie, og var den eldre søsteren til Basileios av Cæsarea, Gregorios av Nyssa og Peter av Sebaste, alle tre betydningsfulle skikkelser i den tidlige kirken.

Macrina var ikke mer enn 12 år gammel, da hun fattet den beslutningen at hun ikke skulle gifte seg. Hun ville bruke sitt liv på bønn. Broren Gregorios har skrevet en biografi om henne, hvor han forteller at hele familien ble inspirert og utfordret til å søke en djupere overlatelse til Gud, gjennom hennes livs eksempel. Etter at faren døde overtalte hun også sin mor til å tre inn i det monastiske livet.

Det var på initiativ fra Macrina at familiens eiendom i Pontons i Kappadokia ble omgjort til kloster. Etter en tid hvor man prøvde ut ulike modeller for hvordan man kunne leve et monastisk liv, valgte de å bygge et dobbelt kloster: et for kvinner og et for menn. Her skulle man leve sølibatært og i fellesskap, man skulle arbeide med sine hender og vise gjestfrihet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar