Totalt antall sidevisninger

søndag 1. juli 2012

Den rømte slaven Moses som fikk sitt liv forvandlet av Ånden

I dag feirer vi den første munken av etiopisk opprinnelse, nemlig Moses den svarte eller Moses Etiopieren. Han betraktes som en av de fremste blant ørkenfedrene. I sin levetid hadde han hele 500 disipler!

Han blir født i det eldgamle Afrika rundt det fjerde århundres begynnelse, ca år 322. Hans bakgrunn, før han kommer til ørkenen i Sketis, var heller tvilsom. Moses hadde rømt fra egyptiske myndigheter hvor han ble holdt som slave, mistenkt både for tyveri og mord. Mens han er på flukt blir han leder for en beryktet gjeng på 70 røvere som terroriserer Nil-dalen.

På flukt fra myndighetene kommer han til Sketis, i nærheten av Aleksandria.Han søker tilflukt blant munkene her. Som tiden går legger Moses merke til munkenes liv, så fylt av bønn, fred, stillhet. Deres stille vitnesbyrd hjelper den plagede Moses til å finne mening med sitt liv, og han overgir seg til Gud. Sakte, men sikkert, begynner gleden i Gud å prege hans liv og han gir seg til et liv i bønn og radikal etterfølge av Jesus. Men hans gamle liv hadde ikke helt sluppet taket, når en gjeng med tyver angrep ham i hans munkecelle. Råsterk som han var overmannet han dem, og dro dem med seg til kapellet hvor de andre munkene befant seg i bønn. Han avbrøt bønnen, og sa til de andre munkene at han ikke synes det var rett å straffe de mer enn det han hadde gjort, siden han var en kristen! Røverne på sin side ble så overveldet av møtet med Moses, at de omvendte seg fra sine synder og valgte å bli igjen hos munkene for å lære om det nye livet med Jesus. Samtlige av dem trådte inn som nye munker etter en tids opplæring!

Selv fikk Moses åndelig veiledning av sin åndelige far, Hl.Isidore, som var presbyter i Sketis, og som introduserte ham for Hl.Makarios den store. Hl.Makarios tok ham med seg til den nå så berømte Bishoy-klosteret. Det var her Moses ble døpt. Under disse erfarne ørkenfedrenes veiledning modnet han i hengivenhet og overbevisning.

Helligåndens forvandlende kraft og makt
Hl.Isidore sa om Moses: 'Bare sakte driver solen vekk natten og den nye dag bryter frem, og bare sakte blir et menneske en fullkommen kontemplativ'. Den Hellige Ånd er den som forvandler et menneske. I 2.Kor 3,18 leser vi: 'Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd'.

 Johannes Cassianus omtaler Moses som: 'den fremste blant helgener' og om ham, sier Abba Poemen 'nådde helligheten sine høyder'.


75 år gammel dør Moses, etter å ha blitt ordinert som prest etter sine brødres sterke ønske. Han ligger begravet i El-Baramous i den egyptiske ørken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar