Totalt antall sidevisninger

søndag 22. juli 2012

Synderinnen som fikk oppleve Jesu nådefulle tilgivelse og ble oppstandelsesvitne

Dagen i dag er minnedagen for Maria Magdalena, et av vitnene til Jesu oppstandelse fra de døde. Det er flere gode grunner til å anta at hun også var med i bønnesamlingene på Øvresalen før pinsefestens dag. Lukas skriver: 'Alle disse holdt seg samstemmig til bønnen og påkallelsen, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og Hans brødre'. (Apg 1,14)

Maria Magdalena har fått sitt navn fra sitt hjemsted, byen Magdala ved Tiberiassjøen i Galilea. Magdala, som lå fem kilometer nord for Tiberias, er den nåværende ruinbyen Medjdel. På arameisk betyr navnet 'fiskernes borg' og viser til at Magdala fra gammelt av har hatt stor betydning som fiskerleie. Den jødiske historikeren Josefus forteller at Magdala hadde 40.000 innbyggere og en fiskeflåte på 230 båter. I Talmud kan vi lese at det var 300 forrretninger her som handlet med duer. Alle duene som ble ofret i Templet i Jerusalem kom nemlig fra Magdala. Og duene kom nok fra det som kalles Duedalen, en djup dal som fremdeles den dag i dag er et tilholdssted for duer.

Alle de fire evangeliene forteller at Maria Magdalena ble en av Jesu disipler etter at han hadde befridd henne fra syv onde ånder. Deretter tjente hun Ham hengivenet helt frem til Hans lidelse og død. Maria Magdalena var også blant de kvinnene som sto nærmest korset da Jesus døde.

Og hun er også blant de såkalte 'Myrrakvinnene', de som stod tidlig opp Oppstandelsesmorgenen, for å gå til Jesu grav med velduftende krydderoljer for å smøre inn Jesu kropp. Det er - i følge Evangeliet etter Johannes - Maria Magdalena Jesus åpenbarer seg for aller først. Hun er selve oppstandelsesvitnet. Jesus kaller henne ved hennes navn, Maria. Når hun løp avgårde med det glade budskapet om Jesu seierrike oppstandelse, ble hun 'en apostel for apostlene'.

Flere har ment - blant annet Gregorios den store på 500-tallet - at Maria Magdalena er den samme kvinnen som Lukas omtaler. Hun som fikk sine mange synder tilgitt fordi hun elsket så høyt. Maria var kvinnen som gråt over sine mange synder, og fikk Jesu tilgivelse og gjenopprettelse.

Dermed blir Maria Magdalena et sterkt og godt eksempel på en person som går til Jesus med sin synd, ydmyker seg og omvender seg, og som får oppleve gleden over syndernes forlatelse og det nye livet med Ham. Måtte vi alle følge hennes eksempel.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar