Totalt antall sidevisninger

torsdag 11. april 2013

Peter Halldorf til Oslo i dag

I ettermiddag møtes de norske medlemmene og vennene av Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka Säby i Oslo.

Vi er så heldige at preses for kommuniteten, Peter Halldorf, tar den lange turen opp fra Bjärka Säby for å møte oss. Han kommer sammen med et annet medlem av kommuniteten, Tomas Segerberg.

Vi møtes i Misjonsselskapets lokaler på Fagerborg i Oslo, først for å feire vesper og gudstjeneste, for så å fortsette med en samtale med utgangspunkt i kommunitetens regel.

Jeg ser veldig fram til å møte Peter Halldorf igjen og lytte til hva Gud har lagt på hans hjerte for oss for denne samlingen, og møte de øvrige medlemmene av kommuniteten som er bosatt her i Norge. Vi begynner å bli en liten gruppe.

Jeg kjenner på en djup takknemlighet for å stå i dette bønnens fellesskap. Å knyttes sammen i et fellesskap med Guds ord i sentrum, og hvor man lever sammen i en daglig bønnerytme som tidebønnene utgjør, er rikt. Kommuniteten knyttes sammen av disse to elementene: av en felles lesning av Den Hellige Skrift, i form av en bibelleseplan, og tidebønnene. I tillegg oppfordres man til å delta i en nattverdgudstjeneste i uken, og jeg er jo så heldig å få del i nattverdfellesskapet i Kristi himmelfartskapellet.

Bildet er tatt i forbindelse med at jeg ble tatt opp som medlem av Ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby 6.juli i 2011, under nattverdfeiringen på Øvresalen. (Foto: May Sissel Hansen)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar