Totalt antall sidevisninger

søndag 24. juni 2012

Han skygget ikke for Jesus - men pekte på Guds Lam

'Hva dro dere ut i ødemarken for å se,' spør Jesus, når Han taler om døperen, og legger til: 'Et siv som svaier i vinden? Nei! Hva gikk dere for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i fine klær, bor i kongenes slott. Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. Sannelig, jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått frem noen større enn døperen Johannes ...' (Matt 11,7-11)

På Sankthansdagen feirer vi han som bærer dagens navn: hellige Johannes. Den siste i profetrekken fra Den gamle pakt, og 'forløperen' for Kristus i Den nye. Han bærer med seg det sterke budskapet om omvendelse, budskapet som nettopp preger profetens tjeneste. Både i Den gamle- og i Den nye pakt. Og som sine forgjengere ble også Johannes døperen fostret i ødemarken, slik alle sanne profeter fostres i stillheten, avsondretheten og omgangen med Gud. Deres stille og tilsynelatende uvirksomme år er flere enn de aktive og offentlige. For det budskapet de skal bringe er født i ensomheten med Gud, i stille venting på at Gud skal tale.

Sammen med Maria, Jesu mor, er Johannes den står Jesus aller nærmest under Hans jordiske liv. Så er de to også de eneste hvis fødselsdager Kirken feirer. De andres dager som markeres gjennom kirkeåret, er dagen da de hentes hjem til Herren, enten ved vanlig død eller deres martyrdød. Allerede på 300-tallet, når datoen for julen ble fastsatt, begynte man å feire fødselsdagen for Johannes, 24. juni. Evangeliene sier at Johannes var seks måneder eldre enn Jesus.

Johannes forbereder himmelveien! Han peker ut Jesus som Guds Lam (Joh 1,36): 'Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!' (Joh 1,29) Og han er også vitne til at Ånden daler 'ned fra himmelen som en due', og blir værende over Jesus (Joh 1,32) Johannes identifiserer Jesus som 'han er det som døper med Den hellige ånd'. (Joh 1,33)

Selv trekker han seg tilbake når hans gjerning er over, han vil ikke skygge for Jesus: 'Han skal vokse, jeg skal avta'. (Joh 3,33) En slik ydmykhet er et tegn på hvem som er en sann profet, eller ikke. Ingen sanne profeter skygger for Jesus!

Dagen i dag minner oss betydningen om å omvende seg! Det er den ydmyke som får nåde, sier Guds ord, mens Gud står den stolte imot.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar