Totalt antall sidevisninger

torsdag 28. juni 2012

Irenaeus av Lyon - fredsstifteren som ble troens forsvarer

I dag feirer vi minnet om Irenaeus av Lyon, og det er ekstra spennende, for da befinner vi oss veldig nært aposteltiden. Som ung vokste han opp som disippel av den lokale biskopen, Polykarp, som igjen hadde vært disippel av apostelen Johannes.

Irenaeus ble født på begynnelsen av 100-tallet i Lille-Asia, i byen Smyrna, som er dagens Izmir. Han var sannsynligvis sønn av en kristen forretningsmann. Når han flyttet til Gaul, nåværende Lyon, i Frankrike vet vi ikke helt. Fra Smyrna sendes han ut som prest til den unge kjempende kristne forsamlingen i Lyon. Denne forsamlingen, og andre i det daværende Gallien, var grunnlagt av orientalske kjøpmenn. I Lyon skulle Irenaeus bistå biskop Fotinius, som var blitt en gammel mann. Mens Irenaeus var på en reise til Rom brøt det ut forfølgelser mot de kristne i Lyon, og blant martyrene var biskop Fotinius. Marcus Aurelius var da keiser i Rom. Når Irenaeus vendte tilbake til sin nye hjemby, ble han valgt til ny biskop. Men Kirken hadde ikke bare ytre fiender å kjempe mot, den hadde også indre. Heretikere kjempet om å få innflytelse, ikke minst heretikere med gnostisk bakgrunn. Gnostikerne mente å inneha en hemmelig kunnskap om Jesus og Hans lære. Det er i denne striden at Irenaeus skal vise seg å være en forsvarer av dimensjoner av den sanne kristne troen.

Hl.Irenaeus er den første teologen som anvender apostolisk suksesjon som et bevis og som vilkår for sannheten. Apostlenes lære formidles gjennom deres etterfølgere, og påstanden om at Jesus hadde en hemmelig lære, er utenkelig ettersom Jesus selv innsatte apostlene og underviste dem.

Falske evangelier
På den tiden da Irenaeus levde fantes det mange evangelier som utgav seg for å være ekte. Gnostikerne hadde en tendens til enten å forakte noen eller alle evangeliene, eller de påstod at de hadde egne evangelier.

Irenaeus skrev flere bøker, en av de mest kjente er Adversus Haereses - Mot heretikerne (vranglærerne), og her kommer han inn på dette med falske evangelier:

'Det er ikke mulig at antallet evangelier kan være flere eller færre enn de til antallet er (altså fire). Ettersom det er fire soner i den verden vi lever i og fire 'katolske' vinder. Kirken er dessuten spredd over hele verden og Kirkens grunnvoll er evangeliet og Livets Ånd; det er passende at hun har fire søyler ..' (Mot Heresierna, Bok 3; Kap 19:8)

Kroppens teologi
En annen vranglære som gnostikerne hevdet var at kroppen var ond. Gjennom en særskilt kunnskap skulle så menneskene frigjøre seg fra kroppen og på den måten nå frem til Gud. Men dette er ingen bibelsk lære. Tvert imot. Den fremhever det faktum at vi er skapt i Guds bilde, og kroppen er et tempel for Den Hellige Ånd. Hl.Irenaeus arbeidet mye med det vi kan kalle for 'kroppens teologi'. I stedet for en forakt mot den menneskelige kroppen, hadde Gud ved å bli menneske i Kristus gjenopprettet den til en verdighet som var Guds hensikt siden begynnelsen.

Mot gnostikernes forakt for det materielle betonet Irenaeus skapelsens godhet og guddommelige opprinnelse og hensikt.

Navnet hans betyr 'fredsstifter' og det levde han opp til. Han forsøkte å forsone stridende parter i Kirken. Han kom med avgjørende bidrag til den kristne teologien, blant annet i boken som jeg har nevnt og ikke minst i 'Bevis for den apostoliske troen', som er kommet ut på svensk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar