Totalt antall sidevisninger

onsdag 27. juni 2012

Hl.Kyrillos av Aleksandria - troens forsvarer

Det finnes historiske skikkelser man kjenner djup takknemlighet for. Kyrillos av Aleksandria er en av dem. Den tidlige kirken sto overfor mange utfordringer, ikke minst fra heretikerne. Det var mye som sto på spill, og hadde det ikke vært for mennesker hvis troskap mot Guds ord stod høyere enn tidens læremessige vinder, er det uvisst hvordan det hadde gått med den kristne tro. For det ble kamp om noen av den kristne tros grunnsannheter. Hvem var Jesus egentlig? Den som på 400-tallet mer enn noen annen kom til å personifisere forsvaret av Kristi guddom var Kyrillos av Aleksandria.

Det er ikke så mye vi vet om hans barndom og oppvekst. Ifølge Hl.Isidor av Pelusium og kirkehistorikeren Socrates, så var Kyrillos født i Aleksandria ca år 380. Andre stoler på nedtegningene til biskop Johannes av Nikiu, som levde i det syvende århundre, som sier at mor til Kyrillos og hennes bror kom fra Memphis, og at Kyrillos var født i byen Theodosion, som lå i nærheten av dagens Mahhalla el Kobra i Mansoura i Egypt. Senere forskning daterer Hl.Kyrillos fødsel til år 378.

Bibelske studier
Det er kjent at han hadde en søster ved navn Isidora, og flere nevøer. Når Theophilos, som var bror til Hl.Kyrillos mor, ble patriark i Aleksandria i 385, flytter Kyrillos og hans mor til Mansoura. Her dør moren i ung alder i forbindelse med en operasjon.

I ung alder studerer Kyrillos gresk og latin, og gjennomgår bibelske studier ved den kateketiske skolen i Aleksandria. Han studerer Aristoteles, Homer, Pythagoreas, Hermes, Euripides, og hans kjennskap til latin gir ham adgang til bibelkommentarene til Hl.Jerome.

Etter endt studier tilbringer han fem år i ørkenen i Nitria. Her studerer han Bibelen under veiledning av Hl. Makarios, Hl. Serapion av Thmuis og Hl.Isidor av Pelusium. Sannsynligvis møtte Kyrillos også Hl. Evagrios av Pontos, mens han oppholder seg i ørkenen. Enkelte mener at Kyrillos var disipplel av Hl.Isidor.

Etter å ha fullført sine studier ble Kyrillos sannsynligvis disippel av sin onkel, patriark Theophilos. Dette blir slått fast av Hl.Jerome av Rufinius. Kyrillos oppholdt seg i patriarkens munkecelle, hvor han fortsatte sine studier av kirkefedrene og vant sin onkels hjerte. Theophilos var tilstede ved kirkemøtet i Konstantinopel i 381. I år 403 utnevner Theophilos Kyrillos til leser i kirken i Aleksandria, hvor han begynner sin formelle tjeneste. Han følger med Theophilos til synoden i Oak i 408, og 17.oktober 412, blir han kalt til å bli den 24 patriarken av Aleksandria, to dager etter sin onkels død.

Kristologien
Men la oss gå litt tilbake i kronologien med hensyn til Hl.Kyrillos' liv. I Konstantinopel var Nestorios patriark. Denne Nestorios fremmet en underlig lære som gikk ut på at Maria bare fødte Jesu menneskelige natur. Når ryktene om dette nådde Aleksandria, bestemte Kyrillos seg for å skrive til patriarken. Det ble innledningen til en brevveksling, som fikk tidens teologiske motsetninger til å komme frem i dagslyset. Nestorios kunne ikke akseptere at Maria var 'Theotokos' eller 'Gudfødersken'.

Hl.Kyrillos formulerte på sin side en djerv teologi: Gud har i Kristus kommet mennesket så nært som bare den kan gjøre som forener seg med all menneskelig erfaring, fra fødsel til død. Det evige Ordet har steget ned fra himmelen og solidarisert seg med alle mennesker, men uten å ha lagt sin guddommelighet bak seg. Jesus er sann Gud og sant menneske.

Spenningen mellom Nestorios og Kyrillos ledet til en krise som skaket hele kristenheten. Denne striden kulminerte i kirkemøtet i Efesos i 431, hvor det klart ble slått fast at Jomfru Maria er 'Theotokos' - Gudfødersken. Dette handlet ikke så mye om Maria som det handlet om hvem den sønnen hun fødte var: 'Guds enbårne Sønn, født av Faderen før alle tider, Lys av Lys, sann Gud av sann Gud, født og ikke skapt, av samme vesen som Faderen ...' (Trosbekjenelsen fra Nikea 325/Konstantinopel 381)

Kampen Hl.Kyrillos kjempet var helt avgjørende. Om ikke Kristus er sann Gud og sant menneske, så er vi hjelpeløst fortapt i våre synder.

Død
Hl.Kyrillos døde i Aleksandria 27.juni 444.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar