Totalt antall sidevisninger

mandag 11. juni 2012

Mannen med trøstens og oppmuntringens tjeneste

I dag minnes vi 'trøstens sønn', mannen som hadde en særskilt oppmuntringens tjeneste blant urkirkens medlemmer.

Han var kypriot og levitt, og het Josef, men er bedre kjent som Barnabas. Grepet av den sterke pinsevekkelsen i Jerusalem, og apostlenes radikale forkynnelse, selger han eiendommen sin på Kypros og gir pengene til den nystartede menigheten i Jerusalem. Det som betydde noe for Barnabas var Jesus, og han forstod hva menigheten egentlig handlet om: koinonia, kjærlighetens fellesskap, Jesus forkroppsliget i tiden. Menigheten i Jerusalem var en menighet 'som hadde alt felles', og er blitt forbildet for mange andre menigheter som praktiserer eiendomsfellesskap, det vil si at man har alt felles.

Det er nok ikke så merkelig at kyprioten Josef fikk tilnavnet 'paraklesos'. I Det nye testamente kalles Den hellige ånd for 'paraklesos' - 'trøsteren'. Man skal ikke lete lenge i Apostlenes gjerninger før en ser Åndens helt spesielle nærvær i livet til Barnabas. Over alt oppmuntrer han sine medsøsken i troen. Han har en egen evne til å se og bekrefte andre.

Det er ingen som tar seg av Paulus etter hans omvendelse. Barnabas gjør det. Han åpner dørene for den tidligere kristenforfølgeren i menigheten i Jerusalem, og når Paulus senere befinner seg i hjembyen Tarsos, og ikke akkurat er etterspurt, så er det Barnabas som oppsøker ham og får ham ut i den tjenesten som Gud har kalt ham til. Dette er typisk for mennesker med den tjenestegaven Barnabas har: de ser andre og hjelper dem på alle måter slik at de kan realisere det Gud har for dem!

Når så unggutten Johannes Markus skaper sterke spenninger mellom Paulus og Barnabas, fordi Johannes Markus ikke lenger vil følge med dem på deres misjonsreiser, så tar Barnabas parti med den unge mannen. Barnabas vil gi Johannes Markus en ny mulighet. Barnabas så hvilken nådegave den unge mannen hadde, han som senere skulle forfatte Evangeliet etter Markus, og bli menighetsplanter i Egypt!

Barnabas hører med blant de apostlene Gud har gitt sin menighet, og som ikke er en del av de opprinnelige 12. De 12 står i en særstilling, men det finnes flere apostler enn dem. Barnabas hører altså med til det utvidede apostelbegrepet, det som apostelen Paulus beskriver i Efeserbrevet: 'Gud satte i menigheten, noen til apostler ...'

Barnabas led martyrdøden på hjemstedet Kypros på begynnelsen av 60-talet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar