Totalt antall sidevisninger

tirsdag 12. juni 2012

Treenighetstiden

Fra Treenighetssøndagen og frem til den såkalte Domssøndagen eller Kristi kongedag, som er den siste dagen i Det hellige året, som Kirkeåret kalles, er det 27 søndager i det som har fått benevnelsen Treenighetstiden.

Det er en tid i den gloende varmen fra de store kirkelige høytidene, påske, Kristi himmelfart og pinsen.

I motsetning til det øvrige kirkeåret er det ingen gjennomgående tema for disse 27 søndagene, men en stille vandring gjennom tekster som har med etterfølgelsen av Jesus å gjøre. Tematikken hentes likevel fra troens grunnsannheter slik vi finner dem i Inkarnasjonen, i Jesu død, oppstandelse og himmelfart - og i pinsens erfaringsbaserte trosliv. Og det er en tid hvor troen på Den treenige Gud holdes frem.

Det er en tid for stillhet og refleksjon.

Men det finnes også kirkelige markeringer i treenighetstiden: Aposteldagen som feires på den 6. søndagen i Treenighetstiden, eller dagen til minne om Døperen Johannes, som vi kaller Sankthansdagen eller Jonsok. Deretter følger Mikkelsmesse den 29. september, som også kalles Den hellige Mikaels dag, til minne om erkeengelen Mikael. Vi har bots- og bønnedagen som er den siste søndagen i oktober, og vi har Allehelgeners dag, som er den første søndagen i november.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar