Totalt antall sidevisninger

mandag 25. mars 2013

Maria - henne alle slekter priser salig

Det kan kanskje virke malplassert at Maria budskapsdag dukker opp 25. mars, og i år også når vi tar fatt på Den stille uken, med det som kalles Den store mandagen.                        

Maria budskapsdag feires på denne dagen av kirker både i Øst og Vest. Jeg kjenner ikke begrunnelsen for at Den norske kirke bryter med denne økumeniske tradisjonen og feirer den på 5.søndag i fastetiden, uavhengig av dato.

Men det har stått strid om den siden man begynte å feire den, fordi enkelte mente det var problematisk at en slik gledesfest skulle dukke opp midt i fastetiden. Begrunnelsen for hvorfor den kommer på denne tiden av året er likevel ganske opplagt. Det har jo sammenheng med julen! Vi befinner oss ni måneder før Jesu fødsel.

I Østkirken synger man denne dagen:

'I dag avsløres det mysterium som er fra evighet av. Gudssønnen blir Menneskesønnen'.

Men uavhengig av dag henter jeg stadig frem igjen beretningen hos Lukas hvor det fortelles om erkeengelen Gabriel som besøker den unge jødiske tenåringsjenta og meddeler henne at hun skal bli med barn og føde Guds Sønn. Historien er jo ikke bare blendende vakker, men den forteller oss også om en person som er villig til å nedlegge hele sitt liv for å utføre det hun er kalt til, hun som er Herrens tjenerinne. For alle de som vil følge Jesus i en radikal etterfølgelse, er hennes ord utfordrende:

'Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt'.

For det hadde sin høye pris å bære frem et barn på denne tiden uten å være gift.

Maria er theotokos: Gudfødersken. Noe annet kan hun ikke være. For det er Gud hun føder. Enkelte protestanter fnyser av dette. At Maria skulle være Gudføderske eller Guds mor, liker de ikke å høre, for de mener at hun dermed opphøyes til noe hun ikke er. Men hun kan ikke være noe annet enn den som føder Gud Ordet. Noen har ment at det var bedre at hun ble kalt Christotokos, altså hun som fødte Kristus. Men vi må ikke glemme at barnet hun bærer er sann Gud og sant menneske.

Så Maria er Guds mor. For dette blir hun æret:

'Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig. For store ting har Herren gjort mot meg, han, den mektige, hellig er hans navn'. (Luk 1,48-49)

Men det betyr ikke at hun var syndfri, slik enkelte hevder. Kun èn er uten synd, Han som bar alle våre synder opp på korset, Jesus Kristus.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar