Totalt antall sidevisninger

fredag 1. mars 2013

Hans Johansson's gode minne

I år er det fem år siden Herren hentet Hans Johansson (bildet) hjem. På skuddårsdagen, 29.februar 2008, døde han helt uventet på en joggetur på hjemstedet Rimforsa. Kommuniteten i Bjärka Säby feirer hans gode minne 1.mars hvert år.

Samtalene - både på Örebro Missionsskole og på Bjärka Säby -som jeg hadde med Hans har jeg gjemt i hjertet mitt som en dyrebar skatt. Hans evne til å se andre, lytte og bekrefte dem var bemerkelsesverdig. Man kjente seg vel i hans selskap. Så ble han en åndelig veileder, ikke bare i ord, men med sitt liv - sin varme.

For svensk kristenhets vedkommende er nok hans største bidrag tidebønnsboken han gav ut. Den var med på å gjøre tidebønnstradisjonen kjent i frikirkeligheten, noe mange takker ham for i dag. Så var da Hans Johansson på mange måter forut for sin tid. Selv oppdaget han tidebønnstradisjonen en gang på 1980-tallet, og den skulle bare bli viktigere og viktigere for hans eget åndelige liv.

Bibelkommentarer
Han skrev også gode bibelkommentarer, som de som nå lever etter ham vil ha god hjelp av i mange år framover. Det vil også det han la igjen etter seg i undervisningstimene i Örebro.

Hans Johansson var født i 1950 i Mullhyttan i västra Närke. Foreldrene var engasjert i den lokale baptistmenigheten. Det formet hans liv. 17 år gammel traff han henne som skulle bli hans kone. Lisbet var da 15 år. Fem år senere giftet de seg, og fikk to barn.

Etter å ha utdannet seg som sykepleier dro Lisbet og Hans til Iran sammen med misjonærer fra Den anglikanske kirken i Storbritannia. Det skjedde i 1972, og det var i dette tidsrommet hans interesse for teologi meldte seg. Et møte med den karismatiske bevegelsen skulle forandre ham for livet. Det var etter oppholdet i Iran at Hans Johansson begynte å undervise på Örebro Missionsskola.

Kirkefedre og eukaristien
Det var også i dette gode studiemiljøet i Örebro at han begynte å lese kirkefedrene og en sterk lengsel etter urkirkens bønneliv vokste fram.

Etter å ha vært engasjert i Vineyard-bevegelsen i noen år grunnla Hans Johansson Thomaskyrkan i Stockholm i 1996. Det var en forsamling som ble knyttet til Evangeliska Frikyrkan. I Thomaskyrkan spilte liturgien en avgjørende rolle. Man tente levende lys, hadde ikoner og man feiret eukaristien i hver eneste søndagsgudstjeneste.

Bjärka Säby
I 2005 flyttet Hans og Lisbet Johansson til Rimforsta. Det var meningen at Hans skulle få et større ansvar for kommuniteten der, og undervisningen på de ulike retreatene og seminarene. Han skulle komme til å spille en viktig rolle i å utforme kommuniteten slik den er i dag.

Vi minnes Hans Johansson med stor glede og djup takknemlighet.

Foto: David Castor.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar