Totalt antall sidevisninger

fredag 23. mai 2014

Botsforkynneren som ble martyr

Han ble dømt som heretiker. Torturert og henrettet. Han hører med blant i den store martyrskaren som står for Guds trone.

Vi snakker om dominikanermunken Girolamo Savonarola.

Han ble født i det nordlige Italia i 1452. Etter studier ved et universitet, la han legedrømmen på hylla, og fulgte Guds kall til å leve et monastisk liv. Men ikke et hvilket som helst liv. Han ville bli dominikaner, og dermed få muligheten til å forkynne.

For han var vitne til forfallet og frafallet i rennesansetidens Italia. Han følte en djup sorg over det han så. Ikke bare i samfunnet rundt seg - men i kirken.

Hans forkynnergjerning begynte i Firenze. Han manet til omvendelse. Ikke minst tok han et berettiget oppgjør med de rike som utnyttet de fattige. Han var ikke nådig med presteskapet. Også de trengte å vende om. Guds dom ville falle over dem, om de ikke levde som de trodde.

Savonarola samlet store skarer. De kom for å høre den uredde predikanten.

Når den franske kongen invaderte det nordlige Italia i 1494 ble det sett på som et bevis på de profetiske gavene til Savonarola. Invasjonen var Guds dom. Dermed øket innflytelsen til denne botspredikanten.

Firenze skulle - i følge Savonarola - bli et nytt Jerusalem, en rettferdig by, et lys for verden.

Slikt blir det bråk av. Og bråk ble det. Når Savonarola ikke ville innfinne seg hos paven, fikk han prekeforbud. Som han holdt i noen måneder.

Men så tok han opp igjen tjenesten og ble enda mer djerv. Han samlet ungdommene til særskilte gudstjenester og de gikk i mektige prosesjoner gjennom byen.

I 1497 truet paven med å legge hele Firenze under administrasjon om man ikke fikk stoppet Savonarola.

Året etter ble Savonarola overgitt til pavens utsendinger og ført til Rom, hvor han så ble torturert av henrettet, 23.mai 1498.

Savonorola etterlot seg et skrift - Korsets triumf - som han skrev mens han ble forfulgt. Boken - som er et mesterverk - hyller korsets seier over verden gjennom kjærligheten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar