Totalt antall sidevisninger

onsdag 14. mai 2014

Mattias - apostelen som tok plassen til Judas

Det er ikke så mye vi vet om apostelen Mattias han som ble valgt til å etterfølge Judas. Det er hans minnedag i dag.

Historikeren Lukas forteller oss om valget av ham som apostel, som ble foretatt ved bønn og loddkasting i den kristne forsamlingen i Jerusalem:

'En gang på denne tiden sto Peter fram blant søsknene. Det var omkring hundre og tjue mennesker samlet. «Mine søsken», sa han, «det måtte gå i oppfyllelse, det skriftordet som Den hellige ånd lot David si om Judas, han som viste vei for dem som grep Jesus. Han var regnet med blant oss og hadde fått samme tjeneste og oppdrag. For lønnen han fikk for ugjerningen sin, kjøpte han en åker. Men han falt hodestups så buken revnet og alle innvollene veltet ut. Alle som bor i Jerusalem, fikk vite om dette. På sitt eget språk kalte de derfor åkeren Hakeldama, det betyr Blodåkeren. For det står skrevet i Salmenes bok: La bostedet hans ligge øde, la ingen bo der, og: La en annen overta hans oppdrag. Noen menn var sammen med oss hele den tiden Herren Jesus gikk inn og ut blant oss, helt fra begynnelsen, da han ble døpt av Johannes, og til den dagen han ble tatt fra oss opp til himmelen. Nå må en av disse sammen med oss være vitne om at han er stått opp.» Og de stilte fram to: Josef, som ble kalt Barsabbas med tilnavnet Justus, og Mattias. Så ba de: «Herre, du som kjenner alles hjerter, vis oss hvem av disse to du har utvalgt til å ta plassen etter Judas og overta den aposteltjenesten som han forlot da han gikk til sitt eget sted.» De kastet lodd mellom dem, og loddet falt på Mattias. Fra nå av ble han regnet som apostel sammen med de elleve'. (Apg 1,15-26)

I følge Tradisjonen var Mattias født i Betlehem, og var en etterkommer av Juda stamme. I følge Hl.Klement av Aleksandria, kirkehistorikeren Eusebios og Hl.Jerome var Mattias en av de 70 disiplene Jesus valgte ut. Han skal ha lidd martyrdøden ved først og bli steinet, og så halshugget, fordi han ikke ville bøye seg for keiseren. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar