Totalt antall sidevisninger

torsdag 29. mai 2014

Kristi himmelfartsdag og Allherskeren

Nå har det gått 40 dager siden påske. Dagen i dag - Kristi himmelfartsdag - innebærer i en forstand avslutningen av påsketiden. Dagen er til minne om denne strålende hendelsen: Kristus som setter seg ved Faderens høyre hånd. Fra nå av er Kristus Allherskeren. Og Han er forbederen. Apostelen Paulus skriver jo i Romerbrevet: 'Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss'. (Rom 8,34)

Og Hebreerbrevets forfatter bekrefter dette. Han skriver: 'Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem'. (Hebr 7,25 NB)

Himmelfarten er en konsekvens av oppstandelsen. Kristus vender tilbake til sin Fars glede, for hele himmelens atmosfære er preget av den. Bibelen forteller oss at foran Guds trone er det en fylde av glede og livssalighet, og Kristus led døden og holdt ut lidelsen på grunn av den glede som ventet Ham.

Dagen i dag er dessverre en glemt høytidsdag for mange kristne, særlig evangelikale kristne. Mange forstår ikke hvorfor den skal feires. Den kommer bare som en ekstra fridag på våren.

Men slik har det ikke vært tidligere, og slik er det heller ikke for millioner av kristne den dag i dag.

Festen for Kristi himmelfart ble feiret tidlig i den unge kirkens historie. Den første som nevner dagen som en egen festdag i kirkeåret er kirkehistorikeren Eusebios på begynnelsen av 300-tallet. Johannes Chrysostomos omtaler dagen som en allmenn og innarbeidet høytid i kirken.

Når Kristus setter seg på æresplassen - på høyre side av Faderens trone - så fullbyrdes Jesu ord slik Matteus gjengir dem i misjonsbefalingen: 'Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden'. (Matt 28,18)

Og det er denne altomfattende autoriteten som er grunnlaget for kirkens oppdrag:

'Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere'. (Matt 28,20a)

Det er en underlig dag dette, for disiplene. Jesus skal forlate dem. Men det skjer i oppstandelsens glede. De har bak seg noen omtumlende dager, og har erfart at Kristus sannelig er oppstanden. Likevel. Det er avskjedens stund. Kristi himmelfartsdag må sees i lys av Kristi andre komme. Nå venter vi Ham tilbake. Han som ble tatt opp i skyen oppe på Oljeberget skal en dag sette sine føtter på Oljeberget. Da kommer Han tilbake som Allherskeren.

Skyen som skjuler Jesus der Han farer opp til himmelen er den samme herlighetsskyen som omga Tabernaklet i ørkenen, og som ledet israelittene med Moses i spissen gjennom ørkenen. Skyen er det synlige tegnet på den guddommelige herligheten. Jesu jordeliv har nå nådd sitt endemål. Nå er det den herliggjorte Jesus som har satt seg ved sin Fars høyre hånd i himmelen, og derfra skal Han komme igjen for å dømme levende og døde.

I dag skal vi feire dagen i Kristi himmelfartskapellet med eukaristi kl.1800. Hjertelig velkommen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar