Totalt antall sidevisninger

onsdag 7. mai 2014

Nil av Sora - bederen som skapte de monastiske kommunitetene i Russland

Ved bredden av elva Sora, omlag 17 kilometer fra Hl.Cyrils kloster ved Kvitsjøen, en stor innbuktning av Nordishavet i det nordvestlige Russland, står en flott bronsjestatue av Hl.Nil av Sora (bildet).

Denne Nil av Sora er svært betydningsfull med hensyn til den monastiske historien i det veldige russiske riket. Han skulle bli en av Middelalderens viktigste reformatorer og fornyere av det russiske klosterlivet - en beder i ordets rette betydning. Han ville føre den monastiske bevegelsen i moderlandet tilbake til røttene - til en radikal eiendomsløshet og enkelhet.

Nil av Sora vokste opp i et enkelt bondemiljø i Russland. Han ble født i 1443, i en tid hvor både kirker og klostre var i forfall. Vi kjenner lite til hans tidlige år. Det vi vet er at han ble en del av et klosterfellesskap ganske så ung, og at arkimandriten i dette klosteret var svært kritisk til at klostrene skulle være store landeiere.

Etter noen år forlot Nil dette klosteret - Hl.Cyrils kloster ved Kvitsjøen. Han la ut på den lange reisen fra Kvitsjøen til Athos. Ta deg en titt på kartet og merk deg den særdeles lange reiseveien! Hele denne lange reisen foretok han sammen med en disippel av seg: Innocent, som senere skulle bli Hl. Innocent av Komel. De ble tatt imot i et av de russiske klostrene på Athos.

Det var her på Athos at Nil skulle gi seg hen til en intensiv periode av studier og oversettelsesarbeid - særlig av kirkefedrene. Han fordjupet seg også i Jesusbønnen som mer og mer kom til å utgjøre pulsslaget i hans åndelige liv.

Nil gjorde seg mange erfaringer med Gud på Athos, og tok dem med seg på den lange vandringen hjem til Kvitsjøen. Med skogen tett rundt seg, inne i ødemarkene, rundt elva Sora, bygget han seg en munkecelle. Her levde han i bønn og kontemplasjon.

Stadig ble han avbrutt av mennesker som søkte hans åndelige råd. Det er slik med mennesker som lever med Gud. De tiltrekker seg andre som ser det livet de lever. Disse bederne modellerer autentisk kristent liv.

Nil av Sora er opphavsmannen til en tredje form av monastisk liv. Fra før av hadde man de store klostrene og så hadde man eneboerne. Nil av Sora skapte de første kommunitetene. Han kalte de sketer.

Ved bredden av elva Sora bygget Nil en slik kommunitet - eller skete. Vi skriver år 1473. Andre sluttet seg til ham. Deres hovedoppdrag var bønn. De skaffet seg det de trengte av mat og klær, blant annet ved å selge oversettelser og gi ut tekster av kirkefedrene. Blant annet satte Nil sammen et kompendium hvor han beskrev livene til mange av helgenene. Han skrev også et Synaxarium, men dette er dessverre gått tapt.

7.mai 1508 dør han. Han ble 76 år gammel. Han etterlot seg et testamente med instruksjoner for hvordan han ville bli begravd. Det skulle være en enkel begravelse, og han gav instruksjoner om hvordan kommuniteten skulle bli ledet etter hans død.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar