Totalt antall sidevisninger

lørdag 3. mai 2014

Vi har funnet Messias! Han er Josefs sønn!

I dag feirer vi apostlene Filip og Jakob.

I følge Evangeliet etter Johannes var Filip en av de første disiplene, og var en av apostlene som stod nærmest Jesus. Det er til Filip Jesus vender seg med spørsmålet om hvor de skal finne mat til den store folkemengden, som kom for å høre Jesus.  Og det er til Filip disse grekerne henvender seg når de så gjerne vil se Jesus. Filip er også den som spør Jesus om ikke Jesus kan vise ham Faderen. Jesus hadde nok skapt en djup lengsel i ham etter å bli bedre kjent med Gud som Far. I følge Filip er det å se Far 'nok'.

Johannes forteller oss at 'Filip var fra Betsaida, den byen Peter og Andreas var fra'. (Joh 1,44)

Filip treffer vennen Nataniel, og sier opprømt til ham: 'Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om: Det er Jesus fra Nasaret, Josefs sønn'. Det er da Nataniel kommer med den berømte uttalelsen: 'Kan det komme noe godt fra Nasaret?'

Disse versene er talende. For det første viser det jo at Filip var vel bevandret i Skriften. Som jøde hadde han med iver og lengsel lyttet til profetiene om Messias, som skulle komme. Befrieren. Frelseren. Og når han så møter Jesus, oppe i det galileiske landskapet, er det som om sløret tas vekk fra hans øyne. Med ett vet Filip hvem denne Jesus fra Nasaret er.

Filip og Nataniel visse kanskje om denne sønnen til Josef. Det hadde sikkert ikke gått upåaktet hen at Josef hadde giftet seg med Maria, hun som påsto at hun var blitt gravid helt uten at noen mann hadde rørt ved henne. Men sønnen deres, Jesus, han skilte seg jo ikke noe ut fra de andre som bodde i Nasaret. Denne byen som ikke hørte med blant de viktige i Israel, og som huset mange tvilsomme personer. For dem var han bare tømmermannens sønn. Jeg synes jeg merker overraskelsen i stemmen til Filip når han sier: 'Det er Jesus fra Nasaret, Josefs sønn'.

Josef var kanskje kjent som en god håndverker - kanskje Jesus også?

I følge tradisjonen legger han ut på landeveien etter sin pinseopplevelse til og kommer til Midtre-Asia og Frygia, der han forkynner evangeliet om Guds rike.

Blant apostlene var det to med navnet Jakob. Den ene er broren til Johannes, den andre kalles i de synoptiske evangeliene for Jakob, sønn av Alfeus.  Han kalles også Jakob den yngre. Det er i grunnen det eneste Det nye testamente forteller om ham.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar