Totalt antall sidevisninger

onsdag 31. oktober 2012

Gud taler til oss gjennom syner og åpenbaringer

Det passer godt å minnes Hl.Begu nå foran Allehelgens søndag.

Begu var nonne i Hackness (nær Scarborough), som var datter-kommuniteten til kommuniteten i Whitby. Hun levde i det syvende århundre.

En dag hun hvilte hørte hun klokkene i kapellet kime. De kalte søstrene sammen til bønn for en sjel som var i ferd med å dø. Plutselig så hun kapelltaket rullet til side og lyset flommet inn. Da så hun Hl.Hilda bli fulgt til himmelen av mange engler. Hun åpnet øynene og forstod at hun satt sammen med de andre søstrene, og forstod at hun hadde hatt et syn. Hl.Hilda var abedisse for klosterkommuniteten i Whitby.

Hun løp så bort til abedissen, Frigyth, og fortalte at Hilda hadde forlatt dem. Søstrene skyndte seg til kapellet hvor de sang salmer helt til en budbringer banket på døra til kapellet for å fortelle at Hl.Hilda var død. Til budbringerens store overraskelse kjente nonnene allerede til dette.

Sorg og glede fylte nonnenes bønner. Sorgen over å ha mistet en kjær klosterleder, og gleden over at hun var hjemme hos Gud.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar