Totalt antall sidevisninger

tirsdag 23. oktober 2012

Guds kraft fullendes i svakhet

Det er en av de store russiske staretsene vi feirer i dag, Ambrosius av Optina (bildet) (1812-1891). Både Fjodor Dostojevskij og Leo Tolstoj lot seg inspirere av ham. Optina klosteret, eller Optina Pustyn, er et begrep i russisk kristenliv. Klosteret representerer noe av den rikeste åndelige arven Russland har å by på. Det er et kloster i den hesykhastiske tradisjonen, altså et kloster hvor Jesusbønnen leves ut.

En starets er en person hvis liv preges av bønn og Åndens gaver. Han er en åndelig veileder, som ikke bare veileder gjennom ord, men også gjennom det liv han lever. Blant de russiske staretsene er Ambrosius en av de mest kjente, og var en åndelig far for Optina Pustyn på 1800-tallet.

Han het egentlig Aleksandr Michailovich Grenkov. Dårlig helse preget ham allerede som barn, og gav ham ulike begrensninger. Mens han var tenåring ble han oppmuntret av sin åndelige far til å gå den monastiske veien, og i Optina klosteret traff han to av de mest betydningsfulle staretsene på den tiden: Leonid (1763-1841) og Macarius (1788-1860), og ble deres disippel.

Guds kraft fullendes i svakhet
Ambrosius ble et sterkt vitnesbyrd for mange om at Guds kraft fullendes i svakhet. Som åndelig far ble han kjent for sin ømhet og barmhjertighet. Ofte fikk de besøkende med seg ordene til apostelen Paulus: 'Vet du ikke at det er Guds godhet som driver deg til omvendelse'. (Rom 2,4)

Om Ambrosius ble det sagt:

'Fra Ambrosius blir kjærlighetens bunnløse djup åpnet for hvert menneske'.

På kvelden 10.oktober 1891 sovnet han inn i Herren. På hans gravstein står det: 'For de svake, ble jeg svak, for å kunne vinne de svake. For alle er jeg blitt alt, for å kunne frelse alle'. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar