Totalt antall sidevisninger

mandag 29. oktober 2012

Hvordan forsto og brukte man GT i Oldkirken?

I februar hadde jeg gleden av å holde et foredrag i Patristisk Forum om bønn i Oldkirken. Nå inviterer de til et nytt møte, lørdag 2.februar 2013 kl.10.00-14.00 i Halden frikirke. Denne gangen har de vært så heldige å få besøk av fader Asle Ambrosius Dingstad (bildet), forlagssjefen i Luther forlag, og prost i Den nordisk katolske kirke.

I invitasjonen skriver innbyderne følgenede:

'Vi hadde en veldig vellykket samling i februar om bønn i oldkirken. Det har
gitt oss frimodighet til å fortsette å invitere til denne årlige samlingen
der vi studerer livet i oldkirken. Vi har derfor gleden av å invitere til en
ny samling'.

Asle Dingstad skal innlede om:
Hvordan forsto og brukte man GT i oldkirken?

For mange kristne har Det gamle testamentet i Bibelen mer og mer blitt en
lukket bok. Man finner noen lysglimt her og der, gode ord man griper fatt i.
Men samtidig er det så mye man ikke forstår, eller kanskje tar avstand fra.
Litt satt på spissen tenker en del: Hva skal vi egentlig med GT? Men for de første kristne var det annerledes. Skriften (dvs. GT) ble lest og studert nøye. De fant at den var gjennomsyret av profetier om og forbilder på Kristus. Over alt fant de åndelige sannheter de tok med seg i sitt kristenliv. Derfor tok mye av deres forkynnelse utgangspunkt i GT. Det er altså dette vi ønsker å se nærmere på, studere og lære av.

Vi vil også denne gangen legge fram ulike patristiske bøker, til inspirasjon
for dem som ønsker å studere videre. Det blir som vanlig en enkel bevertning – og vi bidrar med kr. 50 hver til dekning av utgiftene. Fint om du gjør samlingen kjent for flere, den er åpen for alle
interesserte.

Lauritz Pettersen Dagfinn Stærk'.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar