Totalt antall sidevisninger

søndag 30. juni 2013

Aposteldagen

Søndag feiret jeg Aposteldagen sammen med den gudstjenestefeirende forsamlingen i Toten frikirke. Det var en god opplevelse.

Dagen feires egentlig en dag på etterskudd. For helt siden 200 tallet har Aposteldagen - eller dagen til minne om Peterl og Paulus - vært feiret den 29. juni. Dette var den viktigste høytiden på sommeren. I ortodoks sammenheng har den også en fastetid knyttet til seg - den såkalte apostelfasten.

'Apostlene er troens opprinnelige vitner og garantister,' skriver Peter Halldorf i boken Hellig År, og så legger han til: 'Alt står og faller med vitnesbyrdet deres. Så lenge apostlene levde, utgjorde de derfor den selvsagte autoriteten i den unge kristenheten'.

Dette harmonerer veldig godt med det apostelen Paulus skriver i sitt brev til den kristne forsamlingen i Efesos:

'Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen'. (Ef 2,20)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar