Totalt antall sidevisninger

søndag 2. juni 2013

Siste nytt fra Taize

Kommuniteten i Taize har mistet sitt eldste medlem. Broder Jean-Pierre, opprinnelig fra Sveits, har gått hjem til Herren. Han ble 94 år gammel.

Kristi himmelfartsdag og pinsen har vært et travel tid i Taize, med mange besøkende. Flesteparten av gjestene kom i år fra Tyskland. Frivillige medarbeidere som vil bli værende i Taize til etter sommeren har kommet fra India, Benin, Madagaskar og Columbia. En uke etter at de ortodokse hadde feiret sin påske, ankom også to grupper fra to kirkesogn i Moskva Taize. Ungdom fra disse gruppene ledet et eget seminar med tittelen: 'Å være kristen i Russland i dag'.

Gode nyheter kommer fra Afrika. I Nairobi i Kenya finnes det en egen fraternitet som er knyttet til kommuniteten i Taize. En ung mann som lever i denne fraterniteten har nå trådt inn i brødrefellesskapet, og prior for den økumeniske kommuniteten i Taize, bror Alois, tok en lange reisen til Nairobi for å gi ham den hvite kappen.

Bror Alois har også vært i Lyon i Frankrike for å delta på vigslingen av en ny protestantisk kirke: Frankrikes forente protestantiske kirke. Her gav han en egen hilsen. Vel hjemme i Taize beskrev han det han hadde vært med på som 'en vakker hendelse; enheten mellom lutheranere og kristne fra calvinististisk-reformert tradisjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar