Totalt antall sidevisninger

tirsdag 11. juni 2013

Barnabas - trøsteren og oppmuntreren

Det er ikke vanskelig å bli glad i apostelen Barnabas, hvis minnedag vi feirer i dag. Man merker seg med det samme hans store kjærlighet til mennesker, og hans egen evne til å oppmuntre andre, når man leser om ham i Det nye testamentes skrifter.

I følge Apostlenes gjerninger var Barnabas en levitt fra Kypros, og het opprinnelig Josef, jfr Apg 4,36. Han var medlem av urkirken i Jerusalem, og han var radikal som den. I dette kjærlighetens fellesskap som oppstod i Jerusalem, hadde man alt felles. Josef solgte det han eide: 'en åker ... og han kom med pengene og la dem for apostlenes føtter'. (Apg 4,37) Og de på sin side dele det ut til de trengende.

Det var apostlene som gav Josef tilnavnet 'parakletos', hvilket betyr 'trøstens sønn'. Ordet kan også oversettes 'formaning' eller 'oppmuntring'. Det er det samme ordet som Johannes bruker om Den Hellige Ånd, i Jesu undervisning i Joh 15,26 og som i vår Bibel oversettes med 'Talsmannen'.

Når apostlene velger å gi Josef dette tilnavnet er det jo fordi de har merket seg noe som særpreget denne kypriotens liv. Det handler ikke bare om hans personlighet, men det er et sterkt vitnesbyrd om Åndens nærvær i denne mannens liv. Hans nådegave var utvilsomt evnen til å se andre, bekrefte dem, oppmuntre dem og hjelpe dem inn i tjenesten i Guds rike - slik han også gjorde med Paulus. Hva ville apostelen Paulus ha vært uten apostelen Barnabas?

Barnabas har en ekte hyrdes sinnelag, noe som også viste seg ved at han ikke hadde noen ambisjoner om å stille seg i første rekke. Han slapp andre fram!

Det var Barnabas som åpnet en dør for at Paulus kunne få virke for Herren. Og han brydde seg ikke om å få ødelagt sitt rykte ved å ta seg av han som hadde forfulgt Kristi menighet.

Når det senere oppsto en konflikt mellom Barnabas og Paulus, er det på grunn av en tredjemann. Og da ser vi på nytt gaven Barnabas har til å se andre, i denne omgang en ung mann. Han setter ham foran Paulus!

Hva ville Markus vært uten Barnabas? Markus ble på grunn av at Barnabas så ham og bekreftet ham grunnleggeren av kirken i Egypt!

I følge tradisjonen forkynte Barnabas i Rom og i Milano, før han reiser tilbake til Kypros, hvor han led martyrdøden på begynnelsen av 60-tallet.

Bildet viser graven til Barnabas på Kypros. Den er mest sannsynlig tom, men kypriotene mener at Barnabas ligger begravet her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar