Totalt antall sidevisninger

lørdag 1. juni 2013

Trosforsvareren og martyren Justin

I dag feirer vi minnet om en av de tidlige trosforsvarerne og martyrene i den tidlige kirken.

Justin Martyr var født av greske foreldre tidlig på 100-tallet. Han er ansett å være den fremste tolkeren av Logos-begrepet i det 2.århundre, og som Johannes bruker i prologen av sitt evangelium: 'I begynnelsen var Ordet (Logos), Ordet var hos Gud og Ordet var Gud'. (Joh 1,1)

Mesteparten av det han skrev er tapt, men to skrifter med trosforsvar, er bevart.

Justin Martyr vokste opp i Flavia Neapolis, i det gamle Sikem i Samaria. Han var ganske ung da han begynte å gruble over tilværelsens mysterier og livets mening. Den unge Justin søkte svar i samtidens mange filosofiske retninger. Det var først når han traff en gammel kristen mann på en strand ved Middelhavet, at han fikk den veiledningen som skulle føre ham frem til en levende tro på Jesus Kristus. Det korte møtet med denne disippelen av Jesus førte til en radikal endring av hans liv. Han skriver selv:

'Umiddelbart flammet en gnist opp inne i meg og jeg ble grepet av en kjærlighet til profetene og de mennesker som var Kristi venner'.

Hans livskall skulle bli å forsvare troen i en tid med stor pluralisme. Justin er utfordrende. Han skriver en rekke skrifter, hvor han forklarer hva den kristne troen går ut på, ja, han utfordrer til og med den romerske makteliten og selveste keiseren til å lede av rettferdighet og sannhet når de bedømmer de kristne.

Men Justin er ikke bare kjent for at han forsvarte den kristne troen. Han har også gitt oss den eldste bevarte beskrivelsen av hvordan de første kristne feiret søndagens gudstjeneste. Av denne skildringen fremgår det at man feiret eukaristien eller nattverden hver eneste søndag. Når søndagens gudstjenesteliturgi senere utvikler seg, så er det ut fra de grunntrekkene som Justin tegner opp.

Men han levde ikke ubemerket og han utfordret det romerske maktapparatet ved sin uredde Kristus-forkynnelse. Sammen med seks andre kristne forkynnere, hans mest trofaste disipler, blir de halshugget i Rom i år 165.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar